Stagiair·e communicatie – het verhaal van de Zuun (m/v/x) (Ref.: 2019-S01)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Functie

Het departement Groene Ruimten staat o.a. in voor de aanleg en het beheer van parken en natuurgebieden. Recent heeft LB een gebied in Anderlecht onder haar beheer genomen. Het betreft een terrein dat sinds tientallen jaren verwaarloosd is, maar desondanks door vele Brusselaars is ingepalmd als moestuin, boomgaard, ontmoetingsplaats etc. met bijenkorven, wijnranken en houten barakken die zich op de site bevinden. Het krioelt er kortom van het leven.
De heraanleg van deze zone brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Het verhaal van de Zuun willen we graag een plaats geven in het nieuwe park, a.d.h.v. participatietrajecten met de huidige aanwezigen en het verbeelden van het verleden.
Als stagiair.e maak je deel uit van de ploeg die betrokken is met dit project. Je functie bestaat erin mee te denken hoe dit verleden kan gevisualiseerd en gedocumenteerd worden a.d.h.v. interviews, beeldmateriaal, portretten, etc.

Taken

 • Op een creatieve manier het verleden van de Zuun, de personen, de bestemming, etc. visualiseren via beeld, geluid, tekst, etc.
 • Aanbevelingen formuleren over hoe dit verleden een plaats kan krijgen in de toekomstige aanleg (kunstwerk, info-borden, etc.) van het gebied.
 • Het verzamelde materiaal bruikbaar maken voor publicatie.
 • Minstens één interventie realiseren in het gebied dat een link verbeeldt met het verleden (tijdelijk of permanent) met een participatieve aanpak.

Profiel

Diploma

Bachelor of Master in opleiding

Technische competenties

 • Kennis van / ervaring met verschillende beeld – en geluidstechnieken om bovenstaande taken te volbrengen. Je hebt eventueel ook toegang tot het nodige materiaal.
 • Je denkt creatief na over mogelijkheden om het verzamelde materiaal te vertalen naar bruikbare media.
 • Je hebt kennis van grafische programma’s om het verzamelde materiaal te verwerken.
 • Kennis van / ervaring met participatieve methoden
 • Voldoende kennis van frans

Gedragsgerichte competenties

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je werkt georganiseerd en kan een veelheid van verschillende taken uitvoeren.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een stage in een professionele en stimulerende werkomgeving.
 • Er wordt voor de stage geen enkele bezoldiging toegekend.

Gewenste duur

 • 3 - 4 maand

Interesse?

De stagiair·e moet gedekt zijn door een stageovereenkomst met een school of opleidingsinstelling die een werkongevallenverzekering ter zijner laste neemt.

Solliciteer met je CV en Motivatiebrief.

Online op:ma 27 januari 2020
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]