Stagiair.e Ondersteuning bij de organisatie van het Zero Afval Salon 2020 en de Europese Week van de Afvalvermindering (m/v/x) (Ref.: 2020-S4)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerkers·sters, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functie

Departement Afval staat o.a. in voor de uitvoering van de bepalingen uit het Gewestelijk Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP). Om hieraan tegemoet te komen wordt elk jaar de Europese Week van de Afvalvermindering (leefmilieu.brussels/ewav) georganiseerd, en binnen dit kader vindt in 2020 de derde editie van het Zero Afval Salon (www.zeroafvalsalon.brussels) plaats, en dit op zondag 22 november. Als stagiair.e maak je deel uit van de ploeg die verantwoordelijk is voor deze projecten. Je functie bestaat erin actief mee te werken aan de inhoudelijke, organisatorische en communicatieve aspecten van het Salon, en de validatie en valorisatie van de projecten die ingediend worden in het kader van de Europese Week van de Afvalvermindering.

Taken

Europese Week van de Afvalvermindering :

 • Controleren en valideren van de ingediende projecten
 • Samenstellen/selecteren van een programma van de projecten die gericht zijn op het grote publiek
 • Publiciteit maken voor de ingediende projecten (bv. Tweets opstellen)
 • Kwantitatieve eindevaluatie en rapportering van het geheel van de projecten

Zero Afval Salon :

Assisteren bij de dagelijkse opvolging van de organisatie van het Zero Afval Salon, o.a. :

 • Nalezen van teksten (NL/FR) bestemd voor de website van het Salon
 • Nakijken van beursplannen, programma’s,… (inhoud en layout)
 • Onderzoeken hoe nieuwe/specifieke doelpublieken bereikt kunnen worden
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bezoekers met een beperking (bv. doven, blinden,…), in samenwerking met de dienst Diversiteit van Leefmilieu Brussel
 • Praktische opvolging in samenwerking met de diensten Communicatie en Evenementen van Leefmilieu Brussel
 • Deelnemen aan het begeleidingscomité en aanbevelingen formuleren
 • Tijdens het Salon zelf: mee opvolgen van het goede verloop, informeren, assisteren
 • Na het Salon: actieve deelname aan de evaluaties van de verschillende aspecten van het Salon

Profiel

Diploma*

Master of Bachelor in opleiding (Milieu, Communicatie,…)

Technische competenties

 • Degelijke kennis van het Frans en het Nederlands
 • Kennis van of ervaring met Brusselse actoren (diensten, handelaars, verenigingen,…) die actief bezig zijn met afvalpreventie
 • Communicatief vaardig (schriftelijk, mondeling)
 • Kennis van MS Office (Word, Excel)

Gedragsgerichte competenties

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je werkt georganiseerd en kan een veelheid van verschillende taken uitvoeren.
 • Je kunt vlot in team werkenJe deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

Wij bieden :

 • Een stage in een professionele en stimulerende open-office werkomgeving.
 • Er wordt voor de stage geen enkele bezoldiging toegekend.

Gewenste duur :

 • 1 à 3 maanden
 • Stageperiode: september/oktober/november 2020, waarvan minimum november

Interesse?

De stagiair moet gedekt zijn door een stageovereenkomst met een school of opleidingsinstelling die een werkongevallenverzekering ter zijner laste neemt.

Solliciteer met je CV en Motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 29 april 2020
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]