Technisch administratief assistent.e gegevensbeheer (m/v/x) (Ref.: 2020-B3)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, departement Technische installaties EPB en PLAGE.

Functie

De EnergiePrestatie van Gebouwen (EPB)-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling is sinds 2011 van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze wil het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van het Brusselse gebouwenpark verminderen en werd in 2019 in grote mate herzien. Ze voorziet meer bepaald in de verzending naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze wil het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van het Brusselse gebouwenpark verminderen en werd in 2019 in grote mate herzien. Ze voorziet met name in de verzending naar Leefmilieu Brussel van attesten, opgesteld door erkende professionelen die reglementaire handelingen stellen.

Je gaat aan de slag in het departement Technische EPB-installaties en PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie). Dat departement is verantwoordelijk voor de verwerking van dossiers in het kader van de uitvoering van deze regelgeving. Deze dossiers hebben betrekking op 3 componten:
-De gevolgen die worden gegeven aan de controleattesten van de EPB-systemen voor verwarming en klimaatregeling.
-De kwaliteitscontroles van prestaties uitgevoerd door de erkende professionelen.
-De controles uitgevoerd bij eigenaars om te controleren of ze de reglementaire handelingen laten uitvoeren.

Je functie bestaat voornamelijk uit het ophalen van gegevens en het beheren van gegevensbanken die nodig zijn voor de controle van de uitvoering van handelingen die voorzien zijn door de regelgeving voor verwarming en klimaatregeling, maar ook in het kader van andere regelgeving die wordt beheerd door de onderafdeling EPB.

Taken

Beheer van gegevens in verband met de EPB-regelgeving

 • Je sorteert en verzamelt gegevens om te controleren of de eigenaars de handelingen die in de EPB-regelgeving voor verwarming zijn voorzien laten uitvoeren.
 • Je stelt verslagen op vertrekkende van deze gegevensbanken om de lijst van eigenaars op te stellen die de EPB-regelgeving voor verwarming niet naleven.
 • Je surft gemakkelijk in de gegevensbanken en stelt op basis daarvan vooraf bepaalde statistische verslagen op of specifieke verslagen op verzoek.
 • Op basis van je ervaring stel je indicatoren voor die de uitvoering van de EPB-regelgeving weerspiegelen en je houdt deze up-to-date.

Beheer van de EPB-verwarmingsdossiers

 • Je voert de gegevens van de attesten met betrekking tot de EPB-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling in en zorgt voor de update ervan.
 • Je staat in voor de administratieve follow-up van de dossiers die het gevolg zijn van deze attesten met naleving van een opgestelde procedure.
 • Je stelt brieven en e-mails op voor eigenaars en verstuurt ze en neemt indien nodig contact op met erkende professionelen om duidelijkheid over bepaalde dossiers te krijgen.
 • Je gebruikt de informaticatools voor de invoering en verwerking van dossiers.

Ondersteunende rol

 • Je ondersteunt de automatisering van de processen die toelaten de controle van de EPB-regelgeving voor verwarming te vergemakkelijken.
 • In dit kader neem je deel aan de optimalisering van de gegevensbanken en de overeenstemming van de gegevens met de andere gegevensbanken van de onderafdeling EPB.
 • Je neemt deel aan de evolutie en verbetering van de administratieve procedure voor de follow-up van de attesten die werden ontvangen in het kader van de EPB-regelgeving voor verwarming.
 • Je hebt een ondersteunende rol voor het gebruik en de update van informaticatools die door Leefmilieu Brussel aan de erkende professionelen en aan de medewerkers van Leefmilieu Brussel worden bezorgd in het kader van de EPB-regelgeving.

In dit kader verzamel je de fouten die zijn opgedoken en moeilijkheden die de gebruikers hebben ondervonden om oplossingen aan te reiken: opstellen van een lijst van vragen/antwoorden, vraag gericht aan een dienstverlener of de informaticadienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,...

Profiel

Diploma*: Bachelor informatica, economische wetenschappen of andere wetenschappen

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met gegevensbeheer en/of de verbetering van een administratief proces.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis van het beheer, de uitvoering en verbetering van administratieve procedures.
 • Je hebt kennis van de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je hebt kennis van informatica zoals tools voor de verwerking van gegevensbanken (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, …), statistische softwareprogramma's, Microsoft Office Suite
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met CV en motivatiebrief

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 6 juli 2020
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]