Werfopzichter·ster (m/v/x) (Ref.: 2020-D45)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium, bos en natuur, departement Eco & facility management.

Functie

Als werfopzichter·ster voert u taken uit die verband houden met de controle van de werken die worden uitgevoerd in het kader van overheidsopdrachten onder de verantwoordelijkheid van de leidende ambtenaar. U voert met name kleine onderhoudswerkzaamheden uit inzake loodgieterij/verwarming, maar u controleert ook of de bepalingen en voorschriften van de lastenboeken worden nageleefd. U bent voornamelijk verantwoordelijk voor de controle van de werven voor onderhoudswerkzaamheden en voor werken die verband houden met de speciale bouwtechnieken die uitgevoerd worden door externe dienstverleners. (HVAC)

Taken

Bestek

 • U controleert de posten en de specificaties van het bestek en stelt meetstaven en borderellen op.
 • U controleert of de technische clausules en normen door externe dienstverleners worden gerespecteerd bij de uitvoering van hun opdrachten.
 • U stelt verbeteringen voor voor toekomstige bestekken en helpt bij het opstellen van bestekken voor overheidsopdrachten, de technische beschrijving van de behoeften, het opstellen van de meetstaten, concurrentiebedingen, de analyse van gunningsrapporten en bestelbonnen voor kleinschalige opdrachten.
 • U bestelt onderhouds-, inspectie- en aanpassingswerkzaamheden onder toezicht van uw verantwoordelijke.

Aanwezigheid op de bouwplaats

 • U vertegenwoordigt of assisteert de leidende ambtenaar bij het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang, op het einde en bij technische opleveringen.
 • U controleert de hoeveelheden (lengte, oppervlakte, volume, enz.) alsook de kwaliteit en specificatie van de materialen voor en tijdens de werken.
 • U identificeert de verschillende betrokkenen en de activiteit op de bouwplaats (personeel, machines enz.).
 • U woont de werfvergaderingen bij.
 • U voert dagelijks een visuele controle uit op de vooruitgang en de goede uitvoering van de werken en meldt problemen aan de verantwoordelijke.
 • U volgt de werkzaamheden tegen afgesproken prijzen of uren in regie op.

Administratieve taken

 • U verzamelt alle documentatie en informatie die nuttig is voor de werf en maakt deze over aan uw verantwoordelijke.
 • U houdt het logboek van de werken bij, noteert de dagen van slecht weer en maakt verslagen op.
 • U maakt de processen-verbaal die verband houden met de problemen op de werf (vandalisme, gebrekkig vakmanschap,…), verzamelt hiervoor de nodige elementen en bewijsstukken en maakt deze over aan de verantwoordelijke.
 • U maakt instructies en taken over aan de personen op de werf.
 • U behandelt verzoeken van het publiek (bv. vragen uit de buurt).

Veiligheid

 • U controleert de beveiliging en de signalisatie op de werf. U sluit de werf af.
 • U ziet toe op de inrichting van de werf en op de uitvoering van de werken met inachtneming van de regels van goed vakmanschap.
 • U ziet toe op de naleving van de veiligheids- en milieuregels.

Profiel

Diploma*

Geen diploma.
Studies of opleidingen op vlak van verwarming, loodgieterij of HVAC is een troef.

Ervaring

Ervaring op het vlak van werkzaamheden inzake verwarming, HVAC en/of loodgieterij is een troef

Technische competenties

 • U beschikt over goede kennis inzake algemeen onderhoud van gebouwen met betrekking tot HVAC, loodgieterij.
 • U beschikt over goede noties inzake elektriciteit.
 • Indien u in het bezit bent van een attest BA4: veilig werken met elektrische installaties (hoogspanningscabine) is dat een troef.
 • Het gevolgd hebben van een opleiding “veiligheid op bouwplaatsen”, is een troef.
 • U hebt noties van de procedures voor openbare aanbestedingen.
 • U behandelt dossiers en houdt vergaderingen in beide talen. U communiceert vlot in het Nederlands en het Frans, zowel schriftelijk als mondeling.

Gedragsgerichte competenties

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je werkt georganiseerd en kan een veelheid van verschillende taken uitvoeren.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk (CV en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 27 juli 2020
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]