Sectorverantwoordelijke parkwachter∙ster∙s (m/v/x) (Ref.: 2020-C2)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functie

De functie wordt binnen de afdeling Groene ruimten uitgeoefend. De afdeling Groene ruimten van Leefmilieu Brussel heeft als opdracht de meer dan 400 ha van openbare parken en tuinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren.

De parkwachter∙ster∙s van Leefmilieu Brussel verzekeren de nabijheid en de preventie ten aanzien van de gebruiker∙ster∙s in de parken en tuinen.

Het sectorhoofd parkwachter∙ster∙s maakt deel uit van de belangrijkste begeleidingsteams op het terrein. Je bent voornamelijk verantwoordelijk voor het toezicht op en de ondersteuning van de parkwachter∙ster∙s. Je werkt op het terrein. Je bent verantwoordelijk voor bepaalde administratieve taken die je bij voorkeur op minder drukke tijdstippen uitvoert.

Taken

 • Je houdt toezicht op de goede uitvoering van de opdrachten door de teams en coacht de ploegverantwoordelijken.
 • Je ziet toe op de nalving van de interne procedures en werkingsregels bij de ploegen.
 • Je leidt, ondersteunt en brengt de ploegverantwoordelijken verantwoordelijkheidsgevoel bij door hen rechtstreeks te ondersteunen bij het beheer van conflicten en vergaderingen indien nodig en bij het actief luisteren.
 • Je organiseert regelmatig informatie- en coördinatievergaderingen met de ploegverantwoordelijken en parkwachter∙ster∙s.
 • Je neemt deel aan de coördinatievergaderingen van de zone.
 • Je vertegenwoordigt de parkbewaking van de sector.
 • Je organiseert de planning, het werk en de opdrachten van de parkwachter∙ster∙s in functie van de noden van de zone.
 • Je doet de verplichtingen van de werknemer∙ster∙s inzake welzijn op het werk naleven.
 • Je doet voorstellen voor, organiseert, begeleidt en neemt deel aan animatieactiviteiten.
 • Je ziet toe op de follow-up van de vaststellingen die werden opgesteld door de ploegverantwoordelijken en de parkwachter∙ster∙s en zorgt ervoor dat ze worden behandeld.
 • Je staat in voor het circuleren van de informatie.
 • Je zorgt voor het administratieve beheer van de prestaties van de ploegverantwoordelijken en parkwachter∙ster∙s.
 • Je verzekert de operationele prestaties op het terrein.
 • Je neemt deel aan de operationele acties van de ploegen op het terrein.

Profiel

Diploma*

Diploma secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 1 jaar ervaring in teammanagement.

Technische competenties

 • Zeer goede kennis van het beroep van parkwachter∙ster-animator∙trice en van het specifieke karakter van de parken van het westelijke gedeelte van het Brussels- Hoofdstedelijk gewest.
 • Goede kennis van het arbeidsreglement en de procedures die eigen zijn aan de parkbewaking.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Kennis van de informaticatools (Word, Excel, Outlook, ...)
 • Je beheert personeel in de twee talen en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je luistert actief en je begrijpt de boodschap van anderen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je kunt een team leiden en opvolgen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Uurregeling: 38 uur per week – 1 weekend op 2 – zaterdagen vergoed aan 150 % en zondagen aan 200 % - eveneens prestaties op feestdagen
Variabel uurrooster: 08u00-15u36 of 10u24-18u00 of 11u24-19u00 of 12h24-20u00 of 13u24-21u00

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk met je CV en motivatiebrief !

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 19 juni 2020
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]