Onthaalhost·esse – Evenement assistent·e (m/v/x) Youth Guarantee (Ref.:2020-R12) (- 25 jaar)

Bedrijfsdetails

Actiris zorgt voor de voorselectie en zal alleen de in aanmerking komende kandidaten contacteren. De geselecteerde kandidaten zullen vervolgens worden geïnterviewd door Leefmilieu Brussel.

Deelnemingsvoorwaarden :

 • Geboren zijn na 1 maart 1996 ;
 • Gedomicilieerd zijn in Brussel ;
 • Zonder beroepsactiviteit zijn ;
 • Afgestudeerd zijn sinds minder dan 6 maanden (op 1 maart 2021);
 • Ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris.

Het Europese programma “Youth Guarantee” biedt jongeren een kwaliteitsaanbod van tewerkstelling, een bijkomende opleiding, vorming of stage na het beëindigen van hun studies.

Dit programma wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Actiris uitgevoerd. Leefmilieu Brussel neemt deel aan dit programma door de tewerkstelling binnen het Instituut te bevorderen. In dit kader zijn we op zoek naar een Onthaalhost·esse – Evenement Assistent·e voor onze verschillende afdelingen.

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Communicatie, Algemene aankopen en Onthaal, Onderafdeling Informatie, departement COM.P en projecten, Dienst Beheer van het BEL.

Functie

Leefmilieu Brussel is met zijn acht afdelingen een administratie die meewerkt aan de voortdurende verbetering van de levenskwaliteit en het leefmilieu in het Brussels Gewest.Leefmilieu Brussel huisvest het BEL dat bestaat uit een congrescentrum, een informatiecentrum en tentoonstellingsruimten.

Binnen deze dienst assisteer en help je bij de voorbereiding van evenementen en interne vergaderingen van Leefmilieu Brussel (beheer van reservaties, planning en dagelijkse opvolging van evenementen, voorbereiding van zalen, logistieke coördinatie, enz.)

In het kader van de evenementen die in het BEL worden georganiseerd, ontvang en begeleid je gasten en deelnemers.

Als ondersteuning van het directiesecretariaat bereid je u de zaal voor de vergaderingen van de Directieraad voor.

Tijdens bepaalde ochtend-, avond- of weekendgebeurtenissen gaat het bij deze functie om variabele uren.

Profiel

Diploma*: hoger secundair onderwijs of instapkaart niveau C afgeleverd door Selor.

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Technische competenties

 • Kennis van het Frans;
 • Kennis van het Engels is een pluspunt;
 • Informaticakennis : Word, Excel, Outook.

Gedragsgerichte competenties

 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers;
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid;
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je objectieven;
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie;
 • Je analyseert informatie gericht en kritisch;
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht;
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s;
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.

Aanbod

 • Een contract van één jaar vanaf 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022;
 • Een voltijdse betrekking ;
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie;
 • Dagelijkse begeleiding door een ervaren medewerker;
 • Een doorgedreven opleiding tijdens de werkuren tot het beroep van Onthaalhost·es – Evenement assistent·e;
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie);
 • Maaltijdcheques (8 € / dagen gewerkt) ;
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen);
 • Een permanente vorming ;
 • Een flexibele uurregeling ;
 • Een hospitalisatieverzekering ;
 • Een MIVB- abonnement ;
 • Een tussenkomst in het abonnement bij NMBS, De Lijn, TEC;
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets;
 • 35 dagen verlof per jaar.

Geïnteresseerd?

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs.admin@leefmilieu.brussels

https://www.leefmilieu.brussels

Online op:ma 5 oktober 2020
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]