Administratief medewerk·er·sters (m/v/x) Youth Guarantee (Ref.:2020-R14) (- 25 jaar)

Bedrijfsdetails

Actiris zorgt voor de voorselectie en zal alleen de in aanmerking komende kandidaten contacteren. De geselecteerde kandidaten zullen vervolgens worden geïnterviewd door Leefmilieu Brussel.

Deelnemingsvoorwaarden :

 • Geboren zijn na 1 maart 1996
 • Gedomicilieerd zijn in Brussel
 • Zonder beroepsactiviteit zijn
 • Afgestudeerd zijn sinds minder dan 6 maanden (op 1 maart 2021)
 • Ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris

Het Europese programma “Youth Guarantee” biedt jongeren een kwaliteitsaanbod van tewerkstelling, een bijkomende opleiding, vorming of stage na het beëindigen van hun studies.

Dit programma wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Actiris uitgevoerd. Leefmilieu Brussel neemt deel aan dit programma door de tewerkstelling binnen het Instituut te bevorderen. In dit kader zijn we op zoek naar administratief medewerksters en medewerkers voor onze verschillende afdelingen.

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functie

U neemt deel aan de uitvoering van de taken m.b.t. het logistieke en administratieve beheer en het onthaal van de dienst.

Taken :

Afhankelijk van de afdeling waarvan u deel zal uitmaken, zal u instaan voor de volgende taken:

Logistiek:

 • Vergaderingen/seminaries/conferenties organiseren (zalen reserveren, deelnemers uitnodigen, de nodige voorzieningen klaarzetten, de nodige documenten voorbereiden, enz.);
 • De leveringen beheren (instaan voor en de follow-up verzekeren van de bestellingen van de leveringen, de voorraad beheren, enz. ).

Administratief:

 • Documenten typen, lay-outen en opstellen (notulen van vergaderingen opstellen, enz.) ;
 • Mailings versturen ;
 • Documenten afdrukken, kopiëren, scannen en voorbereiden voor verzending/ondertekening;
 • De documenten analyseren, klasseren en archiveren;
 • Een efficiënt klassement organiseren en bijwerken;
 • De gegevens in de gegevensbanken coderen;
 • De briefwisseling ontvangen, sorteren, klasseren en verdelen (e-mails, brieven);
 • PowerPoint-presentaties en Excel-tabellen opmaken.

Onthaal:

 • De bezoekers verwelkomen en bezoeken organiseren (de follow-up van de inschrijvingen verzekeren, enz.);
 • Telefoons beantwoorden en afhankelijk van de vraag de vereiste informatie verstrekken of naar de betrokken persoon doorverwijzen (boodschappen doorschakelen, doorgeven, enz. ).

Telefonische enquêtes en enquêtes op het terrein:

 • Informatie verzamelen, de vragenlijsten vervolledigen en de ontvangen antwoorden coderen.

Statistische analyses :

 • Verzamelen en analyseren van gegevens voor het realiseren van statistieken.

Profiel

Diploma*: hoger secundair onderwijs of instapkaart niveau C afgeleverd door Selor.

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Technische competenties

 • Kennis van het Frans;
 • Kennis van het Engels is een pluspunt;
 • Informaticakennis: Word, Excel, Outook.

Gedragsgerichte competenties

 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers;
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid;
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je objectieven;
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie;
 • Je analyseert informatie gericht en kritisch;
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht;
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s;
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.

Aanbod

 • Een contract van één jaar vanaf 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022;
 • Een voltijdse betrekking;
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie;
 • Dagelijkse begeleiding door een ervaren medewerker;
 • Opleidingen tijdens de werkuren tot het beroep van administratief medewerk·st·er;
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie);
 • Maaltijdcheques (8 € / dagen gewerkt);
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen);
 • Een permanente vorming;
 • Een flexibele uurregeling;
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Een MIVB- abonnement
 • Een tussenkomst in het abonnement bij NMBS, De Lijn, TEC;
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets;
 • 35 dagen verlof per jaar.

Geïnteresseerd?

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs.admin@leefmilieu.brussels

http://www.leefmilieu.brussels

Online op:ma 5 oktober 2020
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]