Project Officer Life Riparias (m/v/x) (Ref.:2020-A13b)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten , departement Biodiversiteit en territoriale kennis

Functie

Je wordt tewerkgesteld als project officer voor Life RIPARIAS: het bereiken van een geïntegreerde en snelle actie als antwoord op het voorkomen van invasieve uitheemse soorten (IUS).

Invasieve uitheemse soorten (IUS) worden erkend als een van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit in Europa. De recente lijst van 'IUS die als zorgwekkend voor de Unie wordt beschouwd', bevat 66 prioritaire soorten, waarvan er 30 betrekking hebben op oever- en waterecosystemen. Daaronder bevinden zich 13 planten- en 5 rivierkreeftensoorten die in België gevestigd zijn of er zich kunnen vestigen. Ze komen vooral overvloedig voor in het stroomgebied van de Schelde en worden sinds de jaren 1990 steeds vaker gerapporteerd. Sommige soorten zijn in opmars, andere zijn reeds wijdverspreid. Ze zijn voornamelijk afkomstig van aquariumuitzettingen en ontsnappingen uit tuinen en tuinvijvers.

Het Life RIPARIAS-project zal een innovatieve, op feiten gebaseerde workflow voor de besluitvorming over het IUS-beheer ontwikkelen, waarbij de nationale beheerdoelstellingen worden vertaald naar concrete acties met een maximale kosteneffectiviteit van het beheer. De workflow en de instrumenten worden in de stroomgebieden van de Dijle, de Marke en de Zenne - alle substroomgebieden behorend tot het stroomgebied van de Schelde – getest, en zullen vervolgens in heel België en in andere lidstaten van de EU ter beschikking worden gesteld van het IUS-beheer.

Taken

De Project Officer werkt nauw samen met de nog aan te werven Project Coördinator, elk met een eigen afgelijnd takenpakket.

De Project Officer zal meer specifiek instaan voor het volgende:

 • controle van de alarmlijst van IUS. RIPARIAS zal zich richten op het mobiliseren van wetenschappelijke gegevens van burgers, zodat deze gegevens een aanvulling kunnen vormen op het officiële toezicht. De gegevens worden vanuit de bronsystemen gepubliceerd aan de GBIF (om dubbele waarnemingen te voorkomen). Dit vereist ook coördinatie met alle partners (*);
 • deelname aan een participatieve oefening om interne workflows over beheerrapportage en de beheergegevensstroom te delen;
 • bijdragen aan en proeflezen van de MAES-deliverable, om ecosysteemdiensten te beoordelen met behulp van het aangepaste kader;
 • ondersteuning van het conceptuele beslissingsondersteunende systeemkader;
 • ondersteuning van de organisatie van een internationale workshop bij LB;
 • selectie van prioritaire locaties in de substroomgebieden van pilootrivieren met partners (*);
 • coördinatie, met partners en belanghebbenden(*), van de identificatie van de beheerprioriteiten in het pilootgebied en voorbereiding van instandhoudingsmaatregelen die zullen uitmonden in de opstelling van IUS-beheerplannen;
 • systematisch toezicht op planten in de oeverzone en van waterplanten en rivierkreeften in geïsoleerde vijvers;
 • coördinatie van vroegtijdige uitroeiingsacties van invasieve planten- en rivierkreeftpopulaties;
 • coördinatie van inperkingsacties van invasieve plantenpopulaties binnen kerngebieden en buiten plaagvrije gebieden;
 • verstrekken van gegevens over de monitoring van versterkte toezichtmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • monitoring van de effectiviteit van beheeracties, zoals het effect op de lokale overvloed en op de ecosysteemdiensten;
 • voorbereiden en uithangen van informatieborden;
 • monitoring van de impact van communicatieacties;
 • monitoring van de sociaaleconomische voordelen;
 • organisatie van trainingsactiviteiten;
 • samen met de projectcoördinator: projectbeheer en dagelijkse coördinatie op gewestelijk niveau

De communicatie binnen het project verloopt voornamelijk in het Engels.

(*) Tot de hierboven genoemde 'partners' behoren technische (publieke en private) en niet-technische belanghebbenden (verenigingen, ondernemingen en individuen, zoals vissers, natuurliefhebbers, toeristen, omwonenden, enz.).

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur in biologie, milieubeheer, milieubeleid of een aanverwant vakgebied.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minimaal 1 jaar ervaring in de toekenning van subsidies of projectbeheer met sterke projectbeheervaardigheden op meerdere niveaus, waaronder planning, implementatie, rapportage en monitoring
 • Ervaring in het organiseren van grootschalige evenementen met diverse (internationale) doelgroepen is een troef

Kennis

 • Kwalitatieve en/of kwantitatieve vaardigheden gericht op het in kaart brengen van belanghebbenden, raadpleging van belanghebbenden en governance-analyse
 • Goede kennis van de Belgische normen in verband met IUS-beheer is een pluspunt
 • Computervaardigheden met MS Office-pakketten.
 • Kennis van de ecologische waarden van het stroomgebied van de Schelde is een pluspunt, meer bepaald kennis over exotische oever-, amfibische of onderwaterplanten en exotische rivierkreeften in de substroomgebieden, in hoofdzaak die van de Zenne.
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je onderhoudt een netwerk van relaties en contacten
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract dat wordt beëindigd bij de stopzetting (geschatte duurtijd van ongeveer 6 jaar) van de financiering van het Life RIPARIAS project.
 • Een 4/5e betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 29/11/2020 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 6 november 2020
Solliciteer tot en met:zo 29 november 2020
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]