Assistent-Inspecteur·trice (m/v/x) (Ref. : 2020-B18)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, departement Dierenwelzijn.

Functie

Je zal aan de slag gaan in het departement Dierenwelzijn dat preventieve controles uitvoert in diverse instellingen die betrokken zijn bij het dierenwelzijn. Als assistent-inspecteur·trice zal je, al dan niet aangekondigde, inspecties uitvoeren om te controleren of deze instellingen conform de van kracht zijnde wetgeving zijn. Je zal deelnemen aan andere activiteiten in het departement om onze processen voortdurend te verbeteren en te actualiseren en de inspectie voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Taken

 • Je voert controles op het terrein uit.
 • Je brengt verslag uit bij de hiërarchie over eventuele vastgestelde inbreuken en treft, met goedkeuring van deze laatste, de nodige maatregelen.
 • Je verzekert de administratieve follow-up van de dossiers: je stelt een verslag op en trekt conclusies op basis waarvan je vervolgens een brief en/of officieel verslag opstelt.
 • Je stelt een werkplanning op en past die aan.
 • Je neemt actief deel aan de uitwerking van controletools, procedures,...
 • Je ondersteunt de collega's op een efficiënte manier bij de follow-up van de dossiers of andere taken.
 • Je houdt je kennis op peil door deel te nemen aan studies en studiedagen.

Profiel

Diploma*: Bachelor bij voorkeur in diergeneeskunde, biologie of opleiding dierenverzorging.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • En ervaring met controlemethodes of controle op het terrein is een troef (diergeneeskunde of biologie).

Kennis

 • Je hebt een kennis van de opdrachten van Leefmilieu Brussel inzake dierenwelzijn.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Je hebt een goede informaticakennis: Word, Excel, Outlook
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 31/01/2021 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:do 7 januari 2021
Solliciteer tot en met:zo 31 januari 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]