Verantwoordelijke voor Participatie en Sociale begeleiding (m/v/x) (ref.:2020-A67)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten , departement Evenementen ondersteuning en participatie.

Functie

Het aantal parken waarvoor Leefmilieu Brussel de inrichting en het beheer voor zijn rekening neemt, stijgt geleidelijk aan.

Om de nuttige en noodzakelijke dimensies in de inrichtingsprojecten en de begeleidings- en beheerprogramma's te integreren, moet men de realiteiten en dynamieken, die deze nieuwe groene ruimten en hun aanliggende wijken karakteriseren, begrijpen.

Een studie van de aard van deze ruimten en een onderdompeling op het terrein zullen toelaten om de doelstellingen die beoogd worden door de regionale renovatieprogramma's (SVC - Stadsvernieuwingscontracten) te bereiken.

Het creëren van een band tussen de actoren van Leefmilieu Brussel en de betrokken doelgroepen, zullen een positieve en duurzame toe-eigening van deze groene ruimten teweeg brengen.

Als verantwoordelijke voor participatie en sociale begeleiding zal je in samenwerking met de projectbeheerders de overlegcampagnes, met inbegrip van de communicatie, leiden die zijn ontwikkeld om banden te creëren en de betrokken doelgroepen en alle deelnemende partijen te laten bijdragen tot de aanleg en het beheer van groene ruimten. Je zal ook verantwoordelijk zijn voor het ontplooien van participatie- en co-constructieprocessen en andere burgerinitiatieven met het oog op een positieve toe-eigening door de buurtbewoners en door de gebruikers van de nieuwe groene ruimten die moeten worden aangelegd en/of in beheer genomen. Daarnaast zal je instaan voor de begeleiding van het tijdelijk gebruik van de ruimten in wording doorheen de evolutie van de inrichtingsprojecten.

Taken

 • Je definieert, in nauw overleg met de projectbeheerders (de ontwikkelaars en beheerders van groene ruimten), de strategische dimensie die het belang en zelfs de noodzaak zal bepalen om al dan niet een participatieproces te activeren, met inbegrip van het niveau van betrokkenheid (gewoon informeren, consulteren, overleggen, co-creëren,...);
 • Je verzekert de invoering en ontwikkeling van sociale dynamieken om de vastgelegde kwaliteitsdoelstellingen te bereiken, in samenwerking met de lokale actoren, via drie pijlers:
  • Je verzekert het ontstaan, de follow-up en ontwikkeling van overleg- en participatieprocessen;
  • Je verzekert het ontstaan, de follow-up en ontwikkeling van het tijdelijk gebruik van de ruimten;
  • Je zorgt voor de diagnostiek van de ervaringen op het terrein;
 • Je mobiliseert de gespecialiseerde structuren die u in staat stellen de doelstellingen te bereiken (opstellen van bestekken, overheidsopdrachten, activering en opvolging van de opdracht, evaluatie). Om de doelstellingen te bereiken, kan externe hulp worden verleend door gespecialiseerde structuren buiten de overheidsdienst.
 • Je verzekert de administratieve follow-up van de toegekende opdrachten (opstellen van verslagen, nota’s, organiseren van vergaderingen, follow-up van overheidsopdrachten,...);
 • Je bent persoonlijk aanwezig op het terrein en staat rechtstreeks in contact met de doelgroepen, lokale actoren, levende krachten, actieve verenigingen, administratieve diensten,…;
 • Je verzekert de rol van animator en moderator in al je contacten (besprekingen, vergaderingen, openbare sessies,…).

Profiel

Diploma*

Master in de sociale wetenschappen, urbanisme of gelijkaardig.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minimaal 2 jaar concrete werkervaring in sociaal werk (bij voorkeur gemeenschapswerk in de wijken die een bijzondere aandacht van de overheid nodig hebben).

Kennis

 • Expertise met het leiden van groepsdynamieken, het ontwikkelen van animatietechnieken, het ontplooien van een participatieve benadering, conflictbeheer.
 • Grondige kennis van de socio-economische en culturele realiteit van de bewoners en de dynamieken van de wijken die een bijzondere aandacht krijgen van de Brusselse overheid.
 • Grondige kennis van het Brusselse verenigingsleven.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je behandelt dossiers en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Informaticakennis: Word, Excel, PowerPoint, One Note.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je luistert actief en je begrijpt de boodschap van anderen.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Uurrooster

Een flexibiliteit betreffende de uurregeling is vereist om tegemoet te komen aan de beschikbaarheden van de doelgroepen en betrokken partijen (werkuren kunnen soms ’s avonds en/of in het weekend vallen).

Aanbod

 • Een voltijds contract dat wordt beëindigd bij de stopzetting van de regionale subsidies betreffende de Stadsvernieuwingscontracten (ongeveer 3 jaar), met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 24/01/2021 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 4 januari 2021
Solliciteer tot en met:zo 24 januari 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]