Beheerder·ster van technisch-administratieve projecten (m/v/x) (Ref.:2020-M13)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten , onderafdeling Strategie en projecten.

Functie

Context

In het kader van de opstelling van de strategie voor de ontwikkeling van een Gewest dat bestand is tegen de klimaatopwarming zoekt Leefmilieu Brussel een technisch-administratief projectbeheerder. Deze beheerder zal instaan voor de follow-up en uitvoering van de planning, projecten en overheidsopdrachten om de expertise en hulpbronnen inzake het ontwerp en de aanleg van veerkrachtige groene ruimten te versterken.

Functie

Als projectbeheerder ben je verantwoordelijk voor de opstelling, toekenning en follow-up van bestekken voor kaderovereenkomsten en opdrachten voor diensten, leveringen en werken om projecten voor de inrichting van openbare groene ruimten te verwezenlijken. Je beheert en coördineert complexe projecten, waar eventueel meerdere actoren van de afdeling Groene ruimten en diverse thema’s en functies van de groene ruimten bij betrokken zijn, zoals het ontwerp, de inrichting, het beheer of de burgerparticipatie. Je staat in voor de voorbereiding, de gunning en het beheer van de overheidsopdrachten voor diensten en werken. Je coördineert ook de follow-up van deze opdrachten.

Taken

 • Je wordt tewerkgesteld in de onderafdeling die verantwoordelijk is voor de strategie voor de ontwikkeling en inrichting van de nieuwe openbare groene ruimten binnen de afdeling Groene Ruimten.
 • Je zorgt voor de planning, opstelling, gunning en follow-up van de overheidsopdrachten.
 • Je brengt je projecten tot een goed einde in samenwerking met de betrokken actoren in de afdeling.
 • Je integreert het geheel van stedelijke dimensies en beperkingen met betrekking tot de inrichting van stedelijke groene ruimten die bijdragen tot de veerkracht van de stad in de projecten en probeert de functies (ecosysteemdiensten) van de groene ruimten te maximaliseren.
 • Je gebruikt je competenties in de projecten waarvoor je rechtstreeks verantwoordelijk bent (eventueel met medewerkers) en/of in de projecten die worden geleid door andere verantwoordelijken die je ondersteunt.
 • Je stelt bestekken op, beheert de processen van de overheidsopdrachten voor diensten en werken en zorgt voor een technisch en administratief beheer van de opdrachten die door de begunstigden worden uitgevoerd.
 • Je coördineert ook de follow-up van deze opdrachten.

Profiel

Diploma*

Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring met het beheer van projecten in een domein met betrekking tot de functie.
 • Ervaring met stadsinrichting is een troef.
 • Ervaring met het tuinbouwkundig beheer van groene ruimten, openbare groene ruimten in het bijzonder, is een troef.
 • Ervaring met het openbaar ambt, in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een troef.

Kennis

 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geografie, sociologie, instellingen, ...).
 • Kennis van de overheidsopdrachten.
 • Beheersing van de andere landstaal is een troef.
 • Informaticakennis: OfficeSuite, SIG, CAD/microstation is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens en brengt deze samen tot een coherent geheel, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van de beschikbare informatie, zelfs indien onvolledig, en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je deelt je kennis, ideeën en werkmethodes.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je gaat flexibel om met veranderingen en je past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties aan.
 • Je bent stressbestendig en richt je daarbij op het resultaat, waarbij je je emoties onder controle houdt en je constructief opstelt tegenover kritiek.
 • Je hebt impact, onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en overtuigt het publiek.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt op een integere manier, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, neemt de vertrouwelijkheid en engagementen in acht en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je toont respect t.o.v. anderen, hun ideeën en hun meningen en aanvaardt de procedures en instructies.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 27/01/2021 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 6 januari 2021
Solliciteer tot en met:wo 27 januari 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]