Hoofd van het departement Begroting (m/v/x) (Ref.: 2020-V36)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in de afdeling HR en Financiën en zult verantwoordelijk zijn voor het departement Begroting van Leefmilieu Brussel. Dat bestaat uit 4 personen.

Functie

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitwerking en de follow-up van de programmering (POP) en budgettaire planning in de Anaplan-tool waarvoor de gegevens worden geleverd door de afdelingen van Leefmilieu Brussel (LB), in samenwerking met het voogdijkabinet en met naleving van de gewestelijke jaarlijkse begrotingscyclus die wordt bepaald door de diverse budgettaire omzendbrieven van de overheid.
 • Je coördineert het netwerk van POP-BEGROTING-beheerders.
 • Je ontwikkelt het departement en bent verantwoordelijk voor de optimale werking ervan waarbij je een kwaliteitsvolle dienstverlening bevordert, in overeenstemming met de behoeften van het management, de klantafdelingen en de externe partners.
 • Je draagt bij tot de goede werking en het imago van Leefmilieu Brussel, in het bijzonder door de verspreiding van informatie in verband met de technische expertise van het departement. Je vervangt en vertegenwoordigt je hiërarchische overste in functie van de afgesproken delegaties. Je neemt deel aan coördinatievergaderingen en draagt bij tot de goede transversale werking van LB.
 • Je draagt bij tot de coherentie tussen onze verschillende tools en praktijken in termen van prestatiemanagement: indicatoren (KPI), projectbeheer (PMO), Easyplan ...
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van het inkomstenbeheer van LB, in het bijzonder op het vlak van de Europese financieringen, EFRO, relancefondsen ...

Concreet:

 • ben je verantwoordelijk voor het opstellen van initiële begrotingen en aanpassingen (computerbestanden beheren, verslagen opstellen ...), besluiten en herverdelingen, het beheer van de door LB gebruikte begrotingsstructuur;
 • ben je verantwoordelijk voor het opstellen en periodiek doorsturen, in een welbepaalde vorm, van bepaalde rapporten betreffende de begroting en de begrotingsuitvoering naar externe instanties zoals de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, het kabinet van de voogdijminister, het kabinet van de minister van Begroting, de Inspectie van Financiën, het Rekenhof, de beheercontroleur;
 • bezorg je alle eigen budgettaire informatie om bij te dragen tot de beheercontrole;
 • coördineer je de begrotingscyclus in nauwe samenwerking met de POP BEGROTINGsbeheerders, managers en uitgavenbeheerders van de afdelingen.
 • adviseer je de Algemene Directie over de begrotingsarbitrages.
 • neem je deel aan de uitvoering van de digitale strategie van Leefmilieu Brussel met de steun van de Business Analyst van jouw onderafdeling en zorg je voor de verbetering van de processen.
 • zorg je voor de motivatie en ontwikkeling van je medewerkers en bevorder je het teamwerk. Je houdt de functie- en evaluatiegesprekken. Je zorgt voor de follow-up en ondersteuning van je teams bij het technische beheer van hun dossiers.

Profiel

Diploma*

Master bij voorkeur in een economische richting, boekhouding, financiën, overheidsfinanciën, overheidsmanagement of management.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 1 jaar relevante ervaring met budgetbeheer en financieel beheer.

Ervaring in people management is een troef.

Kennis

 • Budgetbeheer.
 • Begrijpen van wetgevende teksten zoals de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten.
 • Kennis van de Anaplan-tool is een pluspunt.
 • De opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de institutionele partners en de politieke en administratieve structuren.
 • Het sociaaleconomisch Brussels landschap, het Brussels stadsweefsel, de milieuthema’s in een stedelijke omgeving.
 • Interesse in informatica en nieuwe technologieën (MS Office, Access, SAP, SAP BRU-BUDGET (troef) , Anaplan (troef), 3P, PIA, EPM, Alfresco).
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je kunt een team motiveren en ontwikkelen, door feedback te geven over prestaties en groei.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 8 maart 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]