Project Manager communication (m/v/x) (Ref.: 2021-A3)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Duurzame mobiliteit.

Functie

Het Gewest staat voor grote uitdagingen op het vlak van klimaat, luchtkwaliteit, alsook mobiliteit en files. Dat is een van de redenen waarom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een slimme kilometerheffing gericht op het gebruik van voertuigen wil invoeren, het ‘SmartMove’-project.

Leefmilieu Brussel (LB) neemt deel aan de uitvoering van dat ambitieuze project en maakt deel uit van een projectteam waarbij verschillende gewestelijke administraties betrokken zijn, met Brussel Fiscaliteit als projectbeheerder.

Als deelnemer van het communicatieteam van het project draagt Leefmilieu Brussel bij tot de uitwerking van de communicatiestrategie en de inhoud van de informatie- en sensibiliseringinstrumenten. Deze strategie en instrumenten moeten worden opgesplitst in functie van de verschillende doelgroepen en van de verschillende fases van het project.

Leefmilieu Brussel zoekt een communicatieverantwoordelijke die het departement Duurzame Mobiliteit zal versterken en die in nauw contact zal staan met de communicatiediensten van Leefmilieu Brussel en Brussel Fiscaliteit.

De communicatieverantwoordelijke zal instaan voor de integratie van de milieudoelstellingen in de communicatiemiddelen die worden ontwikkeld en zal zorgen voor de koppeling met andere projecten van Leefmilieu Brussel (b.v. : de Lage-emissiezone (LEZ), de begeleidende maatregelen, enz.). Hij·Zij zal ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van en het onderhouden van contacten met alle belanghebbenden van het SmartMove-project (Stakeholder Management). Deze belanghebbenden omvatten luchtkwaliteitsverenigingen, actoren uit het maatschappelijk middenveld, enz.

Taken

Als beheerder van de communicatie en het stakeholdermanagement voor het SmartMove-project:

 • Je verzekert dat de milieudoelstellingen correct worden weergegeven in de aangeboden inhoud, evenals de informatie betreffende andere projecten die door LB worden behartigd (b.v. de Lage-emissiezone (LEZ));
 • Je integreert het SmartMove-project in de communicatiemiddelen van Leefmilieu Brussel;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van content voor de website www.smartmove.brussels, de sociale netwerken en andere communicatiemiddelen die worden ontwikkeld (opstellen van teksten, controleren van documenten, testen van tools);
 • Je ondersteunt de uitvoering van de SmartMove-applicatie door de inhoud, de gebruikerservaring, enz. nauwgezet op te volgen;
 • Je werkt mee aan de definitie en de invoering van het stakeholdermanagement (strategie, berichtgeving, enz.);
 • Je onderhoudt de contacten met stakeholders en organiseert ontmoetingen in functie van de behoeften (infosessies, ...);
 • Je werkt ook content en communicatiemiddelen uit inzake mobiliteit en luchtkwaliteit, in samenwerking met de dienst Communicatie (zoals bijvoorbeeld : Lage-EmissieZone,), verbod op diesel-/benzinevoertuigen, bedrijfsvervoerplannen).

Algemeen

 • Je werkt mee aan de follow-up van de uitgevoerde acties en verkregen resultaten door gegevens te bezorgen;
 • Je werkt op de afdeling Duurzame mobiliteit, je rapporteert aan het diensthoofd en je onderhoudt nauwe contacten met de verschillende medewerkers van Leefmilieu Brussel, in het bijzonder met de medewerker·sters van de onderafdeling Informatie;
 • Je vertegenwoordigt Leefmilieu Brussel binnen het SmartMove-project en onderhoudt nauwe banden met de andere partneradministraties en de verschillende onderaannemers die bij het project betrokken zijn;
 • Je neemt deel aan de coördinatievergaderingen van het communicatieteam en het SmartMove-projectteam;
 • Je verspreidt de identiteit en strategie van Leefmilieu Brussel (waarden, opdrachten, ... ).

Profiel

Diploma*: Master bij voorkeur in de communicatie of een gelijkaardig gebied

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring op het vlak van communicatie en projectbeheer.
 • Een ervaring op het vlak van mobiliteit is een troef

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van het beheer van websites en sociale media.
 • Je hebt een goede kennis van de luchtkwaliteit en de uitdagingen van de stedelijke mobiliteit in Brussel
 • Je hebt een goede kennis van projectmanagementmethodologieën (bv. Agile, Prince 2, enz.).
 • Je hebt kennis van de voornaamste actoren inzake de mobiliteit en het institutionele landschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je bezit goede redactionele vaardigheden (structuur, spelling, stijl, …).
 • Kennis van het Frans: een aantal taken moeten worden uitgevoerd met Franstalige administratieve autoriteiten en vereisen de vaardigheid om het Frans te lezen en mondeling te begrijpen.
 • Informaticakennis: Office Suite.
 • Je kent de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met jouw cv en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 19 april 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]