Manager - Diensthoofd Modal shift particulieren (m/v/x) (Ref.: 2021-A5)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Duurzame mobiliteit.

Functie

Het Brussels Gewest staat voor belangrijke uitdagingen op het vlak van klimaat, luchtkwaliteit en mobiliteit en wil daarom een systeem van slimme kilometerheffingen in functie van het gebruik van voertuigen invoeren (project SmartMove.brussels) en de Lage-emissiezone (lez.brussels) geleidelijk laten evolueren.

Leefmilieu Brussel is bij deze projecten betrokken, samen met meerdere gewestelijke administraties en is in het bijzonder verantwoordelijk voor de analyse en follow-up van de milieu-impact van deze maatregelen.

In deze context is Leefmilieu Brussel op zoek naar een diensthoofd "Modal shift particulieren" en projectleider·ster mobiliteit (h/f/x). De dienst "Modal Shift particulieren" heeft tot taak maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren om huishoudens te helpen van vervoerwijze te veranderen. Jouw functie zal voor 1/3 bestaan uit het leiden van de dienst en voor 2/3 uit het invullen van de opdrachten van de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de opdrachten in de dienst, in het bijzonder, het beheer van de Brussel’Air-premie, SmartMove en andere acties ter bevordering van gewijzigde vervoerwijzen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

Taken

Management:

 • In samenwerking met het departementshoofd voer je het werkprogramma van de dienst uit en identificeer je de budgettaire behoeften.
 • Je analyseert en verdeelt de taken van je medewerkers op basis van het werkprogramma, organiseert de work flow en definieert de doelstellingen en prioriteiten.
 • Je volgt de uitvoering van het werkprogramma, stelt aanpassingen voor en voert een evaluatie uit.
 • Je verzorgt de functie- en evaluatiegesprekken als bevoegd evaluator.
 • Je volgt de uitvoering van het werk van je team op basis van interne procedures van de afdeling en door het nalezen van verslagen en brieven.
 • Je organiseert en volgt de opleiding en integratie van nieuwe medewerkers die in de dienst aan de slag gaan.
 • Je identificeert eventuele bijkomende (kwalitatieve en kwantitatieve) behoeften aan personeel en omschrijft de vereiste profielen van de medewerkers van je team.
 • Je neemt actief deel aan de selectie van je medewerkers.
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorstellen en beheren van de organisatorische veranderingen in je team en voor de individuele ontplooiing van je medewerkers.
 • Je organiseert regelmatig vergaderingen met je dienst om de werking van je team te optimaliseren.
 • Je vertegenwoordigt je team naar buiten toe, neemt deel aan departementsvergaderingen en aan het kwaliteitsmanagementsysteem door te zorgen voor een permanente verbetering van de werkprocedures en -tools.
 • Je zorgt voor de rapportering aan de hiërarchie en werkt samen met de andere diensthoofden van het departement.

Beheer van mobiliteitsprojecten

 • Als projectleider·ster draag je bij aan de planning, de strategiebepaling en de operationele follow-up van SmartMove, evenals aan andere beleidsmaatregelen van de afdeling Duurzame mobiliteit die tot doel hebben de vervoersemissies te verminderen, zoals het beheer van de BXL'AIR-bonus, SmartMove, LEZ, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale impact.
 • Je ontwikkelt en coördineert de verschillende acties om de sociale impact van het decarbonisatiebeleid van het transport te analyseren en te integreren (SmartMove, LEZ).
 • Je ondersteunt andere projecten van het departement (LEZ, oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, enz;)
 • Je beheerst de uitdagingen inzake luchtkwaliteit en gezondheid in verband met het transport en zorgt voor de integratie ervan in de verschillende dossiers die door de dienst worden beheerd.
 • Je ontwikkelt en coördineert de verschillende acties ter bevordering van gewijzigde vervoerwijzen gericht op gezinnen en burgers van het BHG zoals de mobiliteitscoach.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en de vaststelling van strategieën en projecten binnen de afdeling.
 • Je ontwikkelt indicatoren voor milieutoezicht en evalueert het gevoerde beleid.
 • Je stelt de behoeften aan studies vast en beheert of begeleidt overheidsopdrachten voor studies (opstellen van bestekken, organisatie van begeleidingscomités, enz;)
 • Op basis van de analyses en studies stelt u nota's en verslagen op, formuleert u adviezen en acties, en presenteert u de resultaten, met als doel de huishoudens te ondersteunen.
 • Je werkt mee aan het opstellen van regelgevende teksten.

Algemeen

 • Je draagt bij aan de follow-up van de uitgevoerde acties en verkregen resultaten door gegevens en analyses te bezorgen.
 • Je vertegenwoordigt Leefmilieu Brussel in diverse werkgroepen, comités, vergaderingen, conferenties ...
 • Je verspreidt de identiteit en strategie van Leefmilieu Brussel (waarden, opdrachten ...).
 • Je werkt nauw samen met de leden van de twee teams en met de verschillende onderaannemers.

Profiel

Diploma*: Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in management
 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in project management in het gebied van mobiliteit
 • Ervaring met stakeholders en het institutionele landschap is een sterke troef

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van management
 • Je hebt kennis van de voornaamste mobiliteitsactoren en het institutionele landschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je hebt een goede kennis van de milieuproblematiek en de uitdagingen van de stedelijke mobiliteit in Brussel, het milieu of de ruimtelijke ordening;
 • Kennis van het Frans: een aantal taken moeten worden uitgevoerd met Franstalige administratieve autoriteiten en vereisen de vaardigheid om het Frans te lezen en mondeling te begrijpen.
 • Een attest van mobiliteitsadviseur (CEM(A)) is een troef.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 07/11/2021 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 4 oktober 2021
Solliciteer tot en met:zo 7 november 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]