IT Project Manager (m/v/x) (Ref.: 2021–CR4)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functie

Het CIBG is het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Als koploper van de informatisering binnen het gewest loodsen we Brussel langs de uitdagingen van het digitale tijdperk.

Via onze directe klanten – Brusselse openbare instellingen – werken we permanent mee aan een duurzame, sociaal verantwoorde en economisch bloeiende omgeving voor alle Brusselaars. Een gewest dat steunt op het bundelen van hoogtechnologische infrastructuren, ICT-platformen- en systemen en data.

Maar onze belangrijkste resource blijft menselijk kapitaal.

Ons team bestaat uit meer dan 400 enthousiaste medewerkers waar je mee samen zult werken in hartje Brussel. Bij het CIBG hebben we klanttevredenheid hoog in het vaandel, dus oplossingsgericht zijn is een must. Daarnaast hechten we veel waarde aan fijn teamwork en een correcte werk-privébalans, want je goed voelen, werkt beter.

Ook zin om aan de slag te gaan in een organisatie waar verbondenheid zich digitaal én sociaal uit? Stuur ons dan snel je sollicitatie!

Taken

Momenteel zijn wij op zoek naar een Project Manager, die zal instaan voor het projectbeheer bij één van onze partners-klanten in het Brussels Gewest.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Als Project Manager sta je in voor het volledige beheer van een veelheid aan projecten in verband met IT en Facility Management (beheer van gebouwen, van technische voorzieningen, enz.).
 • Je beheert deze projecten vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met de uitrol van de oplossing.
 • Je bent verantwoordelijk voor het realistisch inplannen van jouw projecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor een optimaal resultaat op het terrein dat, gemeten naar kwaliteit, prestaties, kostprijs en termijn, in overeenstemming moet zijn met het bestek.
 • Je beheert de volledige scope van elk project.
 • Je beheert de valideringsprocedures voor elk project, je bepaalt de deliverables, je plant en coördineert de verschillende uitrol- en testfasen.
 • Je organiseert regelmatige rapportering zowel naar het management van de partner-klant als naar het CIBG.
 • Je bent in staat een klein team en ook andere bij een project betrokken externe spelers op operationeel vlak te motiveren.
 • Je speelt een overkoepelende en aansturende rol bij alle projectdeelnemers, zowel bij het CIBG als bij de partner-klant.

Profiel

Diploma*

Bachelor / Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring bij het uitrollen van IT-projecten en/of van projecten in een IT-omgeving.
 • Je bent vertrouwd met een project management methode (Prince 2, PMI of andere).
 • Ervaring met de agile-methode (SCRUM) vormt een voordeel.
 • In het ideale geval, goede kennis van het Frans.
 • Ervaring met de Ultimo-software vormt een voordeel.

Kennis

 • Je bent vertrouwd met SQL (queries…).

Gedragsgerichte competenties

 • Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe et valorisez la collaboration ; vous créez et maintenez un réseau de contacts.
 • Vous êtes engagé(e) et volontaire ; vous mettez tout en œuvre pour obtenir des résultats convaincants et assumer la responsabilité de la qualité des actions entreprises.
 • Vous analysez et intégrez de l’information provenant de différentes sources. Vous savez synthétiser et présenter les informations pour favoriser la prise de décision par le management.
 • Vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité.

Aanbod

Nous offrons un contrat à durée indéterminée muni d’un package salarial attrayant qui inclut de nombreux avantages extra-légaux :

 • l’assurance hospitalisation étendue à l’ambulatoire pour vous et votre famille,
 • une assurance-groupe (capital pension et maladie invalidité),
 • un package « formations » annuel,
 • un salaire variable,
 • les transports publics pris en charge à 100%,
 • votre abonnement GSM,
 • des frais d’utilisation pour Internet et votre GSM,
 • des chèques repas de 8 euros,
 • mais aussi : 37 jours de congé par an (sur base d’un temps plein).

Le processus de recrutement se déroule comme suit : un entretien avec le responsable du service, un entretien avec le service RH du CIRB et un assessment.

Geïnteresseerd?

Stuur ons je cv via de knop 'Solliciteer'!

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 26 april 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]