Team Manager – Hulpbronnen en Afval (m/v/x) (Ref.: 2021-A6)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewergesteld worden op de Afdeling Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie en Duurzame stad, departement Hulpbronnen/Afval.

Functie

In deze nieuwe functie ben je verantwoordelijk voor de dienst Gegevens en Planning afval in het departement Hulpbronnen/Afval en coördineer je de uitvoering van het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP). De dienst telt momenteel 7 medewerkers·sters en concentreert zich op de strategische en operationele projecten van het HABP.

Dit plan, dat 7 strategische doelstellingen omvat, wil de preventie, het hergebruik, de herstelling en selectieve inzameling en recyclage van afval stimuleren.

Het beleid voor het beheer van hulpbronnen en afvalstoffen is van essentieel belang voor het beleid inzake de strijd tegen de klimaatveranderingen.

Meer info: https://leefmilieu.brussels/themas/zero-afval/zero-afval/hulpbronnen-en-afvalbeheerplan

Luik People management:

 • Je leidt een team van 7 medewerkers·sters: strategische ondersteuning van de uitvoering en ontwikkeling van hun projecten, transversale coördinatie in het departement, evaluatie van de medewerkers.
 • Je zorgt voor de motivatie en ontwikkeling van je medewerkers en bevordert het teamwerk. Je doet de functionerings- en evaluatiegesprekken. Je zorgt voor de follow-up en ondersteuning van je teams bij het operationeel en technisch beheer van hun dossiers.

Luik HABP:

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het HABP.
 • Je zorgt ook voor de follow-up van bepaalde maatregelen van het HABP, zoals de maatregelen in verband met de verhoging van de sorteerprestaties van de gezinnen.
 • Je brengt de stakeholders in contact met het hulpbronnen- en afvalstoffenbeleid, in het bijzonder de andere Gewesten, de beroepsverenigingen of andere administraties.
 • Je draagt bij tot de analyse van het Europees beleid en verzekert de vertegenwoordiging van het Brussels Gewest in de intergewestelijke en supragewestelijke instanties die het hulpbronnen- en afvalstoffenbeleid behandelen.

Profiel

Diploma*: Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 3 jaar ervaring in de volgende domeinen:

 • Beheer van projecten waarbij meerdere actoren betrokken zijn.
 • Teammanagement.

Ervaring inzake leefmilieu en circulaire economie is een troef.

Kennis

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je kunt een team motiveren en ontwikkelen, door feedback te geven over prestaties en groei.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 25/04/2021 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 2 april 2021
Solliciteer tot en met:zo 25 april 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]