Bosarbeider·ster Zoniënwoud (m/v/x) (Ref.:2020-V20)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Bos.

Functie

Taken

Beheer van de netheid in de openbare ruimten

 • verwijderen van graffiti
 • aanbrengen van een anti-graffitilaag
 • verzamelen van afval en van sluikstorten
 • verwijderen van oude omheiningen en prikkeldraad
 • verzamelen en begraven van resten van wilde dieren

Beheer van de bosopstanden

 • voorbereiden van het terrein voor jonge aanplantingen (van struikgewas ontdoen, takken verwijderen, …)
 • planten van jonge bomen
 • vrijstellen van de aanplantingen
 • inboeten van de aanplantingen
 • snoeien van toekomstbomen
 • uitvoeren van dunningen

Onderhoud van de wegen

 • onderhoud van de wegen, ruiter- en fietspaden, geasfalteerde paden en zones
 • onderhoud van drainage
 • vrijmaken van de wegen bij sneeuw
 • snoeien van de bomen en maaien van de vegetatie langs de weg
 • vellen en wegvoeren van hinderende kleine bomen
 • verwijderen van omgevallen bomen met een kleine diameter

Transporteren van materialen naar de sites voor opslag en/of gebruik

Helpen bij natuurbehoud

 • maaien van open plekken met (potentieel) hoge natuurwaarden
 • afvoeren van dit maaisel
 • bestrijden van invasieve exoten

Helpen bij beheer van externe evenementen

 • installeren van stands op de plaats van het evenement
 • uitdelen van folders
 • informeren en sensibiliseren van de gebruikers van de bossen

Helpen bij beheer van de uitrustingen

 • follow-up van de onderhoudsboekjes
 • actualiseren van het rittenboekje van de auto's van het wagenpark
 • herstellen en/of vervangen van de beschadigde uitrustingen (tafels, banken, slagbomen, …) in de bossen
 • onderhoud van verkeers- en informatieborden

Profiel

Diploma:

Geen diploma

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring in tuin- en/of bosbeheer

Kennis

 • Vertrouwd zijn met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Kennis van het boswetboek: je bent in staat informatie terug te vinden in de teksten en begrijpt ze na uitleg gekregen te hebben.
 • Je bent in staat klassieke problemen i.v.m. bosbouw autonoom op te lossen.
 • Je bent in staat klassieke problemen i.v.m. het onderhoud van de wegen op te lossen.
 • Kennis van het gereedschap dat in de openbare ruimten wordt gebruikt (parken, bossen).
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 17/10/2021 (cv en motivatiebrief)

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 14 september 2021
Solliciteer tot en met:zo 17 oktober 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]