Recruiter (m/v/x) (Ref.: 2021-V35)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerkers·sters, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement HRM, Dienst Selectie in een team van 9 personen. De dienst Selectie staat in voor de contractuele en statutaire aanwerving, de interne mobiliteit, de bevordering en schoolstages.

Functie

Taken

 • Je organiseert het rekruterings- en selectieproces van de selecties die je toegewezen worden, vanaf de opmaak van het profiel tot de keuze van de finale kandidaat.
 • Je staat in voor de selecties van contractuele werknemers voornamelijk op Masterniveau en managementniveau.
 • Je analyseert de profielen van de vacante functies en identificeert de elementen (competenties, kennis, ervaring, diploma…) die moeten geëvalueerd worden door middel van interview of tests.
 • Je bepaalt de kanalen voor de publicatie van de vacatures en behandelt de ontvangen kandidaturen.
 • Je legt contacten met partners inzake werkgelegenheid en doet, indien nodig, een ‘search’ om het aantal kandidaturen die beantwoorden aan het profiel te verhogen.
 • Je neemt de rol op van voorzitter·ster van de selectiejury, je stelt vergelijkende rapporten op en je geeft feedback aan kandidaten. Je geeft informatie aan de betrokken afdelingen in verband met hun lopende selecties.
 • Je beheert de selecties met betrekking tot interne mobiliteit.
 • Je beheert de selecties in het kader van de promotiedossiers.
 • Je kan betrokken worden bij de organisatie van statutaire proeven na het volgen van een certificiëringsparcours.

Profiel

Diploma*: Master in Human Resources, of Master Menswetenschappen (Psychologie, Arbeidswetenschappen, enz.) of Master met bijkomende opleiding of relevante ervaring in rekrutering en selectie.

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring : minimum 1 jaar ervaring in rekrutering en selectie en in het voeren van selectiegesprekken

Technische competenties

 • Je bent vertrouwd met de interviewtechniek STAR.
 • Je behandelt selectiedossiers en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een algemene kennis van andere HR domeinen.
 • Kennis van psychotechnische testen is een pluspunt. Een interne vorming hieromtrent wordt voorzien.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur met de mogelijkheid op een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 24/10/2021 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 8 oktober 2021
Solliciteer tot en met:zo 24 oktober 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]