Architect·e (m/v/x) (ref.:2021-A27_M14)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur , departement Architectuur.

Functie

Het departement Architectuur is verantwoordelijk voor de vastgoedprojecten van Leefmilieu Brussel. Het volgt meer bepaald de volgende operaties:

 • globale renovatieprojecten van gebouwen;
 • erfgoedrestauratieprojecten van beschermde werken en kunstwerken;
 • nieuwbouw, interventies aan de structuur of de fundering van werken;
 • toevoegingen (bijgebouwen, dakvensters ...);
 • afbraakwerken;
 • globale renovaties van een volledige post (vervanging van alle raamwerk van een gebouw, volledige vernieuwing van een dak ...), gewoonlijk met stedenbouwkundige vergunning.

De installatie en renovatie van uitrustingen, opfrissingswerken, gerichte transformaties van de binnenkant, gerichte herstellingen en het gewone onderhoud behoren a priori niet tot het actieterrein van het departement, voor zover deze handelingen en werken geen beschermd goed betreffen en/of niet onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning. Het departement zal ook een moderniseringsbeleid van externe sites ontwikkelen door zich te baseren op het beleid en de ervaringen van het nieuwe gebouw van de hoofdzetel.

Taken

 • Je definieert de ontwikkelings- en renovatiewerken.
 • Je verwezenlijkt de ontwerpen van de uit te voeren werken.
 • Je wijst een projectontwerper (studiebureau) aan met inachtneming van de reglementering inzake overheidsopdrachten of een multidisciplinair team met diverse beroepen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het project.
 • Je geeft de opdrachten aan de projectontwerper en vraagt budgettaire vastleggingen.
  • Je analyseert het voorontwerp van de werken van de projectontwerper.
  • Je controleert de kostenraming van de werken volgens het voorontwerp
 • Je zorgt voor de verwezenlijking van het projectdossier (eventueel met de hulp van studiebureaus).
 • Je zorgt voor de uitvoering van projectdocumenten (meetstaat, plannen ...).
 • Je voert de kostenraming van de projecten uit en analyseert ze.
 • Je zorgt voor de uitvoering en de follow-up van het gezondheids- en veiligheidsplan.
 • Je stelt het bestek van het project op of volgt de opstelling ervan door het studiebureau en zorgt voor de uitvoering ervan.
 • Je ziet toe op het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor de uitvoering van het project (stedenbouw, leefmilieu, erfgoed).
 • Je zorgt voor de machtigingen van de diverse toezichthoudende overheden (erfgoed, leefmilieu, subsidies ...).
 • Je selecteert de aannemer met naleving van de reglementering inzake overheidsopdrachten.
 • Je verzekert de planning van de werken.
 • Je garandeert de follow-up en controle van de goede uitvoering van de werken.
 • Je garandeert de follow-up en de controle van de uitgaven met naleving van het budget dat aan het project werd toegekend. Je informeert jouw hiërarchie in het geval van een overschrijding of een vraag om bijkomend budget.
 • Je zorgt voor de reporting van de vereiste onderhoudswerken voor de gebouwen die aan deze projecten verbonden zijn.
 • Je verzekert de back-up van jouw collega’s indien je dit wordt gevraagd.
 • Je klasseert jouw documenten op de server met naleving van de opgestelde structuur en nomenclatuur zodat jouw collega’s ze kunnen terugvinden en gebruiken.

Profiel

Diploma*

Master in Architectuur

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring als architect·e.

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van ecoconstructie, duurzame en passieve gebouwen.
 • Je hebt een goede kennis van projectbeheer.
 • Je hebt een goede kennis van het beheer van werken.
 • Je hebt kennis van overheidsopdrachten in het Brussels Gewest.
 • Je hebt kennis van vergunningen (stedenbouw, erfgoed en milieu).
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het frans en je kan frans spreken.
 • Je hebt informaticakennis: Ms Office en CAD (Computer Aided Drafting).
 • Je hebt een kennis van de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Verschillende types contracten (een contract van onbepaalde duur en een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau)
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 27/10/2021 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 13 oktober 2021
Solliciteer tot en met:wo 27 oktober 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]