Manager - departement Begroting (m/v/x) (Ref.: 2020-V36)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in de afdeling HR en Financiën en zal rechtstreeks rapporteren aan de financieel directeur van Leefmilieu Brussel. Je zal verantwoordelijk zijn voor het departement Begroting, dat 4 medewerkers telt.

Functie

Deze functie is een unieke kans voor een proactieve, klantgerichte medewerker die zijn of haar financiële kennis en teammanagement in een ecodynamische omgeving wil ontwikkelen.

Concreet ben je verantwoordelijk voor:

 • de begroting van Leefmilieu Brussel, nl. de opmaak van de initiële begrotingen, de begrotingsaanpassingen en het beheer van de begrotingsstructuur die door LB wordt gehanteerd;
 • de ontwikkeling van het beheer van de inkomsten, in het bijzonder op het niveau van de Europese financieringen en relancefondsen;
 • de coördinatie van de begrotingscyclus in Leefmilieu Brussel, in nauwe samenwerking met de begrotingsbeheerders, managers en uitgavenbeheerders van de afdelingen;
 • het adviseren van de Algemene directie voor de begrotingsarbitrages;
 • het voorstellen van de beslissingen die worden genomen tijdens de opmaak van de begroting aan de Directieraad, samen met het hoofd van de onderafdeling Financiën;
 • de coördinatie met het voogdijkabinet en dit met naleving van de gewestelijke jaarlijkse begrotingscyclus die plaatsvindt in functie van de diverse budgettaire omzendbrieven van de overheid;
 • het beheer van het financieel systeem Anaplan dat wordt gevoed door de afdelingen van Leefmilieu Brussel (LB);
 • het periodiek doorsturen van syntheseverslagen over de begroting en de begrotingsuitvoering naar externe instanties zoals de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, het kabinet van de voogdijminister, het kabinet van de minister van Begroting, de Inspectie van Financiën en het Rekenhof.

Naast het beheer van de begroting van Leefmilieu Brussel (LB)

 • ontwikkel je het departement Begroting en ben je verantwoordelijk voor de optimale werking ervan waarbij je een kwaliteitsvolle dienstverlening bevordert, in overeenstemming met de behoeften van het management, de klantenafdelingen en de externe partners.
 • Je gedraagt je als een financiële partner tegenover de verschillende afdelingen van LB. Je zorgt in het bijzonder voor de technische expertise van het departement Begroting om bij te dragen aan de goede werking en het imago van LB.
 • Je zorgt voor de motivatie en ontplooiing van je medewerkers en bevordert het teamwork. Je zorgt voor de follow-up en ondersteuning van je teams bij het technisch beheer van hun dossiers.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van de visie van de onderafdeling Financiën en zorgt voor de coherentie tussen de financiële departementen (Boekhouding, Begroting, Prestatiemanagement, Overheidsopdrachten en Subsidies).
 • Je draagt bij tot de goede transversale werking van LB. Je werkt mee aan de uitvoering van de digitale strategie van Leefmilieu Brussel en de verbetering van de financiële processen.
 • Je draagt bij aan de coherentie tussen onze verschillende tools en praktijken in termen van prestatiemanagement - indicatoren (KPI), projectbeheer (PMO) - en aan de evolutie van de budgettaire planningstool Anaplan

Profiel

Diploma*

Master bij voorkeur in een economische richting, boekhouding, financiën, overheidsfinanciën, overheidsmanagement of management.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 1 jaar relevante ervaring met budgetbeheer en financieel beheer.

Ervaring in people management is een troef.

Affiniteit met financiële systemen is een troef.

Kennis

 • De opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel en de milieuthema’s in een stedelijke omgeving.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de institutionele partners en de politieke en administratieve structuren.
 • Het begrijpen van wetgevende teksten zoals de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
 • Budgettair beheer en coördinatie.
 • Analytische competenties. Je bent vertrouwd met de behandeling van financiële gegevens.
 • Kennis van informaticasystemen en van master data. Kennis van de tool Anaplan is een troef.
 • In staat om werkpunten in de financiële processen te identificeren en de begrotingsbeheermodellen te laten evolueren.
 • Interesse in digitale transformatie en nieuwe technologieën.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je kunt een team motiveren en ontwikkelen, door feedback te geven over prestaties en groei.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 24 november 2021
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]