Beheerder·ster van stadslandbouwprojecten en moestuinsites (m/v/x) (Ref.: 2021-B11)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten , departement Natuur- en Landbouwontwikkeling.

Functie

De harmonieuze stedelijke ontwikkeling van het Brussels Gewest vereist een kwalitatieve ontwikkeling van de openbare ruimte en de groene ruimten. Leefmilieu Brussel beheert momenteel meer dan 450 hectare parken en openbare ruimten en 1.640 hectare bos in het Brussels Gewest en werkt aan de ontwikkeling en het beheer van andere sites (Zuun, Duivenmelkers, Neerpede ...).

De GOOD FOOD-strategie promoot bovendien een lokale, seizoensgebonden en milieuvriendelijke landbouw. Dit vertaalt zich in de afdeling Groene ruimten door het beheer en de ontwikkeling van gezinsmoestuinen op de Leefmilieu Brussel site (meer dan 15 sites en 400 percelen) en door de ontwikkeling van nieuwe professionele agro-ecologische projecten.

Met het oog op de uitbreiding van stadslandbouwprojecten in samenhang met de ontwikkeling van nieuwe groene ruimten, wil Leefmilieu Brussel haar dienst ‘Stedelijke landbouw’ (SL) versterken.

Je zult deel uitmaken van de pijler ‘SL’ met een focus op de ontwikkeling van nieuwe sites en het toekomstig beheer ervan.

Taken

 • Je identificeert en definieert de behoeften van de toekomstige gebruikers of concessiehouders van moestuin- of professionele SL-sites;
 • Je helpt bij de conceptualisering van de beoogde inrichtingen en zoekt en stimuleert innovaties, zowel op technisch gebied als op het gebied van site governance;
 • Je begeleidt de studies en inrichtingsprojecten voor de rehabilitatie of de ontwikkeling van nieuwe moestuin- en professionele stadslandbouwsites die door de landschapsarchitect worden uitgevoerd;
 • Je oefent toezicht uit op het beheer en het onderhoud van de sites, die in eigen beheer worden uitgevoerd (via verschillende diensten van Leefmilieu Brussel) of via specifieke overheidsopdrachten;
 • Je lanceert en staat in voor de follow-up van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten of werken in verband met stadslandbouw;
 • Je controleert de inrichtingswerken op de SL-sites en het beheer en onderhoud dat er later wordt gevraagd;
 • Je controleert de correcte toepassing van overeenkomsten op de moestuin- en professionele landbouwsites;
 • Je zorgt voor de monitoring van de moestuin- en professionele SL-sites;
 • je stuurt de externe dienstverlener aan die belast is met het beheer van bepaalde bestaande moestuinsites.

Profiel

Diploma*

Bachelor

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 1 jaar ervaring met projectbeheer en/of de controle en follow-up van inrichtingen.

Kennis

 • Grondige kennis van stadslandbouw en/of moestuinteelt.
 • Kennis van het grondgebied van het Brussels Gewest.
 • Kennis van het landschappelijk ontwerp en/of werken en onderhoud van landschappelijke inrichtingen is een troef.
 • Kennis van bodemkunde is een troef.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Kennis van het Frans is een troef.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een troef.
 • Computervaardigheden: MS Office.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 30/01/2022 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 7 januari 2022
Solliciteer tot en met:zo 30 januari 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]