Werfopzichter·ster (m/v/x) (Ref. 2022-B1)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Eco en Facility management binnen het dienst Operationeel facilitymanagement - Controle en Aanpassingen.

Functie

Het departement Eco en Facility management is op zoek naar een werfopzichter·ster. Je bent verantwoordelijk voor de follow-up en het oplossen van technische problemen op al onze externe sites (ongeveer 120 gebouwen op het volledige grondgebied van Brussel-Hoofdstad) en voor de follow-up en het opstellen van de verschillende bestekken voor onderhoud. Je rapporteert aan het hoofd van de dienst Operationeel facilitymanagement - controle en aanpassingen in het departement Eco & Facility management en je werkt nauw samen met een team van controleurs der werken en administratieve medewerkers.

Taken

 • Je stelt het dossier op voor de overheidsopdrachten voor onderhoud.
 • Je stelt de meetstaten en/of inventarissen van de opdrachten voor onderhoud op afhankelijk van de behoeften.
 • Je staat in voor het administratief beheer van de documenten van de dossiers waarmee je belast bent.
 • Je stelt technische oplossingen voor in samenwerking met jouw hiërarchie en de medewerkers van jouw dienst.
 • Je zorgt voor de follow-up van de werken en controleert of ze zijn uitgevoerd volgens de voorschriften van het bijzonder bestek (BB), de geldende normen en reglementeringen en de regels van de kunst.
 • Je staat in voor de naleving van de termijnen, hoeveelheden, kwaliteit en kosten tijdens de uitvoering van de opdrachten voor onderhoud.
 • Je zorgt voor een rapportering aan jouw rechtstreekse hiërarchie en deelt jouw ervaring met de medewerkers van de dienst in een geest van gezamenlijke ontwikkeling.

Profiel

Diploma*: Bachelor bij voorkeur in een domein van de bouw.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met het toezicht op bouwwerkzaamheden en private en/of overheidsopdrachten voor werken.

Kennis

 • Je hebt een grondige kennis van bouw en HVAC-bouwtechnieken.
 • Je bent in staat om zelfstandig technische clausules te ontwikkelen met betrekking tot opdrachten voor bouwwerken
 • Je hebt kennis van informatica: Microsoft suite.
 • Je bent houder van een rijbewijs B.
 • Kennis van overheidsopdrachten is een grote troef.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris B101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met uw cv en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 11 februari 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]