Project manager – instrumenten voor de financiering van renovatie (m/v/x) (Ref.: 2022-A49)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Energetische renovatie van de particuliere woningen promoten

Je zal werken in de afdeling Energie, Lucht, Klimaat, Duurzame gebouwen, departement Duurzame gebouwen - begeleiding van particulieren.

De afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen neemt actief deel aan de strijd tegen de klimaatverandering door een aanzienlijke vermindering van de broeikasgasemissies van het Gewest te beogen. Het departement Duurzame gebouwen - Begeleiding van particulieren dat er deel van uitmaakt, heeft als doel de Brusselaars te stimuleren en zo goed mogelijk te begeleiden bij de energetische renovatie van hun woning.

Het gebouwenpark is verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot van het Gewest (60%), vóór het vervoer (29%). Daarom heeft het Gewest de ambitie om via de strategie voor renovatie van gebouwen, de huidige renovatiegraad te vervijfvoudigen en om het energieverbruik van woningen te verminderen teneinde tegen 2050 gemiddeld het EPB-niveau C+ te bereiken. De tertiaire sector zal naar een energieneutraal gebouwenpark moeten streven.

Een van de belangrijkste obstakels voor renovatie is echter de financiering ervan: renovaties betekenen immers vaak een groot budget voor de particulieren en de gespannen economische context als gevolg van de gezondheidscrisis versterkt deze moeilijkheid. Dit thema is dan ook van cruciaal belang voor het welslagen van de energietransitie.

Functie

In deze context is Leefmilieu Brussel op zoek naar een projectbeheerder·ster voor het bepalen en implementeren van innovatieve financieringsmechanismen (renteloze groene leningen, aflossingsvrije kredieten, fiscale stimuleringsmaatregelen, investeringen door derden, financieringsvehikel, mobilisering van regionale en/of Europese fondsen ...).

Je voornaamste opdrachten als projectbeheerder:

 • Je werkt samen met deskundigen om de financieringsmechanismen die het meest relevant lijken te identificeren.
 • Je neemt deel aan de Alliantie RENOLUTION en ontwikkelt partnerschappen met de actoren (privé/ publiek/verenigingen ...).
 • Je bestudeert de (economische, budgettaire, technische, institutionele ...) haalbaarheid van deze maatregelen.
 • Je identificeert de nodige acties en samenwerkingen voor de concrete uitvoering van deze mechanismen in het Brussels Gewest.
 • Je stelt nieuwe richtsnoeren voor en geeft hiervoor de nodige argumenten.
 • Je stelt nota’s op voor de hiërarchie en/of het kabinet om hen op de hoogte te houden van het resultaat van jouw onderzoek en stelt een standpunt voor.
 • Je zorgt voor de follow-up van jouw projecten (bv. organisatorische en budgettaire planning, bepalen van de resultaten en termijnen, opstellen van bestekken, invoeren van indicatoren ...).
 • Je verzekert de coherentie van jouw projecten met betrekking tot de andere projecten die gevoerd worden binnen de afdeling.
 • Je geeft feedback binnen Leefmilieu Brussel (verslagen, presentaties, nota’s ...) en je neemt deel aan de ontwikkeling en de verbetering van de verleende diensten (coaching, opleiding ...).
 • Je blijft op de hoogte van de thematische/technologische evolutie binnen jouw verantwoordelijkheidsdomein.
 • Je zorgt voor de naleving van de administratieve procedures (overheidsopdrachten, subsidies).

Profiel

Diploma*: Master, bij voorkeur in een economische richting.

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring met het beheren en coördineren van projecten.

Kennis

 • Goede kennis en begrip van krediet-/financieringsmechanismen.
 • Begrijpen van de context van de renovatie van gebouwen in het Brussels Gewest (regelgeving, betrokken actoren, staat van de bebouwing ...).
 • Je begrijpt teksten en thematische gesprekken in het Engels.
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Troeven

 • Ervaring of specialisatie op vlak van macro-economie, overheidsfinanciën
 • Ervaring op vlak van administratieve procedures (overheidsopdrachten, subsidies)
 • Coördinatie van een team
 • Kennis inzake energie-efficiëntie of renovatie van gebouwen.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd ?

Solliciteer via onze site (CV en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 10 mei 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]