Project Manager Digital Transformation (m/v/x) (Ref.: 2022-A47)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je werkt voor de Algemene Directie bij de dienst Digitale transformatie.

Functie

Je gaat aan de slag in de dienst Digitale transformatie. De opdracht van deze dienst is mensen met elkaar in contact brengen, processen verbeteren en een digitale cultuur tot stand brengen om Leefmilieu Brussel te ondersteunen bij de verwezenlijking van haar opdrachten.

De dienst ontwikkelt een Expertisecentrum voor digitale transformatie. De focus ligt op 6 thema's:

 • Digitale soberheid
 • Digitale inclusie
 • Data governance
 • Business analyse
 • Digitaal projectbeheer
 • Digitale oplossingen en strategieën.

De dienst Digitale transformatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het digitaal projectbeheer in onze administratie. Hij is verantwoordelijk voor het bevorderen van de naleving van de principes en normen voor de 6 bovenstaande thema's en voor het ondersteunen van projectmanagers bij de omkadering en analyse van hun digitaal project.

Jouw taken en opdrachten zijn de volgende:

 • In het algemeen:
  • Je begrijpt de behoeften van de burgers en onze activiteiten en plaatst ze in perspectief om passende oplossingen voor te stellen.
  • Je maakt gebruik van de opportuniteiten die de technologieën bieden met naleving van de principes van digitale soberheid en inclusie en data governance.
  • Je draagt actief bij tot de organisatie van de dienst en helpt de dienst zich te heroriënteren in functie van de evolutie van de noden van Leefmilieu Brussel.
 • Voor het ontwikkeling van het Expertisecentrum:
  • Je neemt de leiding over en ontwikkelt geleidelijk de thema's ‘digitaal projectbeheer’ en ‘digitale strategieën en oplossingen’.
  • Je creëert en deelt gevarieerde inhoud (richtsnoeren, workshops, opleidingen, presentaties ...) over digitaal projectbeheer door innoverende methodologieën voor te stellen.
  • Je volgt de verschillende digitale strategieën en oplossingen die worden voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door Leefmilieu Brussel om synergieën te identificeren en op de hoogte te blijven van de vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen.
  • Je identificeert interne en externe belanghebbenden over de hierboven vermelde thema's en werkt met hen samen om projecten op te zetten.
 • Voor de ondersteuning van digitale projecten:
  • Je werkt mee aan de verbetering van processen voor een efficiënt beheer van digitale projecten gedurende hun hele levenscyclus, in samenwerking met jouw E-PMO- en IT-collega's.
  • Je formuleert aanbevelingen met betrekking tot ons Expertisecentrum.
  • Je werkt mee aan de actualisering van de digitale projectinventaris.
  • Je beheert en/of adviseert bepaalde digitale projecten.

Profiel

Diploma*

Master (informatie en communicatie, informatica, bedrijfsbeheer, economie, industrieel ingenieur…)

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 2 jaar beroepservaring waaronder een ervaring inzake digitale transformatie.
 • Indien deze ervaring de functie van business analist of project manager in de overheidssector omvat, is dit een grote troef.

Kennis

 • Interesse voor innovatieve methodologieën en technologische oplossingen en affiniteit met digitale soberheid en inclusie
 • Goed begrip van de digitale business tools
 • Kennis van bedrijfsarchitectuur
 • Vermogen om multidisciplinaire en complexe analyses van gevarieerde omvang uit te voeren met verschillende betrokken partijen die je zal moeten mobiliseren.
 • Begrip van projectbeheer en beheer van verandering
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via de website (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 10 mei 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]