Jurist·e (m/v/x) (Ref.: 2022-A30)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems, departement Juridische en administratieve bijstand.

Functie

De afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems is verantwoordelijk voor de preventie en bestraffing van de overtredingen op het gebied van milieu en dierenwelzijn in het Brusselse Gewest. Als juridisch medewerker·ster bij de afdeling Juridische en administratieve bijstand assisteer je de toezichthoudende ambtenaren en de beheerders·sters van de dossiers « Administratieve boetes » bij de uitvoering van hun taken.

Taken

 • Je analyseert het Wetboek van 25/03/1999 betreffende preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, alsook de wetgeving die in artikel 2 daarvan is opgenomen, en geeft relevante, duidelijke en volledige adviezen, waarbij je ervoor zorgt dat deze toegankelijk zijn voor een niet-jurist·e;
 • Je verstrekt juridisch advies over bepaalde door de toezichthoudende ambtenaren opgestelde documenten (proces-verbalen, brieven,...);
 • Je verstrekt juridisch advies over alternatieve administratieve boetebesluiten die door de dossierbeheerders·sters worden voorgesteld, waarbij je toeziet op de kwaliteit van de motivering van het besluit, en je ondersteunt de managers in geval van beroep bij het Milieucollege;
 • Je beheert dossiers van alternatieve administratieve boete. Zodra je het dossier met het proces-verbaal van de overtreding hebt ontvangen, stel je de overtredingen en de verantwoordelijkheden van elke overtreder·ster vast en analyseer je de overtredingssituatie. Vervolgens nodig je de betrokkenen uit om hun verweer te presenteren en hou je een hoorzitting. Je stelt een gemotiveerd alternatief administratief boetebesluit voor op basis van de elementen in het dossier en in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen.
 • Je neemt als projectleider·ster deel aan de opstelling van regelgevende en wetgevende teksten. Daartoe bereid je de verschillende fasen van de opstelling van teksten voor en volg je deze op (bijvoorbeeld adviezen van adviesorganen)
 • Je rapporteert aan de hiërarchie over de mogelijke implicaties van nieuwe wetgeving en besluiten met betrekking tot de aan de afdeling toegewezen taken;
 • Je ondersteunt het personeel bij geschillen voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken: je neemt deel aan het selecteren van een in de zaak gespecialiseerde advocaat, je bent de contactpersoon voor de aangewezen advocaat, je draagt de juridische argumenten aan die nodig zijn voor een positieve afloop van de zaak, je geeft commentaar op de conclusies, en je informeert het betrokken personeel regelmatig over de voortgang van de zaken;
 • Je houdt je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in recente wetgeving, relevante jurisprudentie en doctrine (deelname aan studiedagen, lezen van vakliteratuur, enz.), zodat je de laatste ontwikkelingen kunt verwerken in adviezen, conclusies of briefings.

Profiel

Diploma*: Master in de Rechten. Een specialisatie in milieurecht is een pluspunt.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minimaal 1 jaar in juridisch advies, milieurecht, administratief recht, burgerlijk recht of strafrecht. Ervaring als advocaat is een pluspunt.

Kennis

 • Uitgebreide kennis van milieurecht, burgerlijk recht, bestuursrecht of strafrecht is een troef
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken
 • Informaticakennis: Office suite
 • Kennis van de missies en waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 05/06/2022 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 13 mei 2022
Solliciteer tot en met:zo 5 juni 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]