Jurist, gespecialiseerd in milieurecht (m/v/x) (Ref. : 2022-M9)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, dienst Juridische ondersteuning en Geschillen.

Functie

De milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meer bepaald de afdeling Vergunningen wordt regelmatig met allerlei juridische vragen geconfronteerd. Als jurist stel je je expertise ter beschikking van de verschillende teams die milieuvergunningen en het beroep dat ertegen wordt aangetekend, beheren.

Je zal verantwoordelijk zijn voor de controle van de juridische kwaliteit van de milieuvergunningen, de behandeling van de beroepsprocedures bij het Milieucollege en de Regering, de juridische inkleding van verschillende reglementaire ontwerpteksten, de controle van de juridische geldigheid van de ontwerpbesluiten die door de afdeling opgesteld worden, de follow-up van de evolutie van de milieuwetgeving en de omzetting van bepaalde Europese teksten in Brusselse wetgeving, …

Taken

 • Je verzekert de rol van juridisch expert voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aflevering van milieuvergunningen, erkenningen en effectenstudies.
 • Je draagt bij tot de juridische coherentie van allerlei reglementaire teksten die door de afdeling opgesteld worden
 • Je volgt en actualiseert de jurisprudentie op het vlak van de wetgeving betreffende milieuvergunningen, effectenstudies en erkenningen.
 • Je stelt juridische nota’s op betreffende de competenties van de afdeling Vergunningen en Partnerschappen.
 • Je geeft bijstand aan het beheer van beroepsprocedures tegen beslissingen van milieuvergunningen bij het Milieucollege en de Regering

Profiel

Diploma*: Master in rechten bij voorkeur in milieurecht of administratieve recht

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een ervaring in het domein van milieurecht of administratief recht is een troef.

Kennis

 • Zeer goede kennis van de Brusselse milieuwetgeving
 • Goede kennis van andere milieuwetgevingen (federale, andere Gewesten, Europese)
 • Goede kennis van het administratief recht
 • Je kunt je in het Frans zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken en informatie correct rapporteren.
 • Een bijkomende opleiding in milieurecht is een troef
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 03/07/2022 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 10 juni 2022
Solliciteer tot en met:zo 3 juli 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]