Administratief en budgettair assistent (m/v/x)- (Ref. 2022- M11)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Leefmilieu Brussel is sinds 2012 verantwoordelijk voor het beheer van de energiepremies. Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR en Financiën, Onderafdeling Financiën, dienst Subsidies.
Je zal werken onder de supervisie van het diensthoofd van de dienst Subsidies (die momenteel 5 medewerkers telt) en in samenwerking met de medewerker die instaat voor het budgettaire beheer van de energiepremies in de dienst Subsidies. Je zal ook nauw moeten samenwerken met het departement Energiepremies dat instaat voor de technische aanvaarding van de aanvragen.

Functie

Je zal als opdracht krijgen in te staan voor een strikt en nauwkeurig beheer van de vastlegging- en/of vereffeningsaanvragen van energiepremies, voor de wettelijke, administratieve en budgettaire aspecten.

Taken

 • Je staat in voor een strikt budgettair beheer van de energiepremiedossiers met inachtname van de schriftelijke procedures en de gestelde termijnen:
  • Je controleert de vastlegging en/of vereffeningsaanvragen van energiepremies
   • Voor directe premies (op basis van checklists en een gedetailleerde procedure): controle van de volledigheid van het dossier, de juistheid van de gegevens in het betalingsdossier, de beschikbaarheid van het budget,...
   • Voor de beloftes (op basis van checklists en een gedetailleerde procedure) : controle van de volledigheid van het dossier, het bestaan van de derdenrekening (vraag eventueel de aanmaak ervan), de beschikbaarheid van het budget,...
   • Voor de vereffeningen van beloftes (op basis van checklists en een gedetailleerde procedure) : controle van het visumnummer, de door de aanvrager verstrekte gegevens, de beschikbaarheid van het budget,...
  • Je behoudt een snelle budgettaire verwerking van de betalingen van directe premies (momenteel 10 dagen), de beloftevereffeningen en beloftevastleggingen
  • Je ziet toe op een optimale kwaliteit van de doorgestuurde gegevens
 • Je staat in voor een nauwgezette administratieve verwerking van de energiepremiedossiers conform de procedure (op basis van schriftelijke procedures, checklists en modellen) :
  • Je codeert op correcte wijze het follow-upbestand om de maandelijkse reporting te vergemakkelijken (datum van elke uitgevoerde actie, bundelnummers verstrekt door de GOB, verwachte betalingsdata, betalingsdata, bedragen,...)
  • Je redigeert en verstuurt documenten/e-mails volgens modellen (aanvraag aanmaken derdenrekening, vastleggingsaanvraag, vereffeningsaanvraag, ...)
  • Je genereert betalingsbestanden en verzekert de administratieve followup
  • Je archiveert nauwgezet alle elektronische documenten op het netwerk, met inachtname van de naamgevingsconventie
  • Je archiveert de papieren dossiers van de vastleggingen en vereffeningen van de beloftes van energiepremies
 • Je rapporteert de eventuele problemen die zouden opduiken regelmatig aan het hoofd van de dienst Subsidies, aan het hoofd van het departement Energiepremies en aan de begrotingsbeheerder

Profiel

Diploma* Bachelor

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Kennis

 • Een goede beheersing van de Office Suite is onontbeerlijk: Excel (dynamische kruistabellen, eenvoudige formules, automatische opmaak), Word (samenvoeging van documenten, lay-out, integratie van grafieken ...), Outlook, PowerPoint.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris B101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 03/07/2022 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 14 juni 2022
Solliciteer tot en met:zo 3 juli 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]