Bostoezichter·ster Zoniënwoud (m/v/x) (Ref.: 2021-D19)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Bos.

Functie

Het Zoniënwoud en de gewestelijke bossen worden beschouwd als de “groene long” van Brussel. Het Zoniënwoud vertegenwoordigt op zich al 60 % van de gewestelijke groene ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn. Een groot publiek komt er wandelen of sport beoefenen. Het aantal bezoeken werd geraamd op 10.000 bezoeken per hectare en per jaar in het deel van het Zoniënwoud dat zich in de buurt van de stad bevindt.

Het Zoniënwoud is, indien men niet oppast, een bedreigd patrimonium. Door het aantal bezoekers worden de fauna en flora op de proef gesteld. Het is dus onontbeerlijk om te zorgen voor een goed samenleven van de verschillende gebruikers en de fauna en flora.

De bosopzichter is de ambassadeur van het Zoniënwoud. Ter ondersteuning van de boswachters houdt hij toezicht in de gewestelijke bossen, het Zoniënwoud en de natuurreservaten. De bosopzichter speelt een belangrijke rol in het kader van de sensibilisering voor de natuur en het bos. Hij volgt een voortgezette opleiding, zowel theoretisch als praktisch.

De bosopzichter werkt ook actief mee aan de verzameling van wetenschappelijke gegevens en de ingevoerde monitorings. Tevens ziet de bosopzichter toe op de veiligheid van de gebruikers. Hij zorgt voor kleine dringende herstellingen van het bosmeubilair met handgereedschap.

Taken

Toezichthoudende taken

 • Je benadert de gebruikers van de gewestelijke bossen, het Zoniënwoud en de natuurreservaten met een educatieve aanpak en past sancties toe als laatste redmiddel.
 • Je voert de toezichthoudende taken uit in samenwerking met een boswachter tijdens drukke periodes (voornamelijk in het weekend) door de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake te volgen. Je werkt actief mee met de politie en de verschillende lokale overheden afhankelijk van de behoeften.
 • Je stelt pv’s op volgens een bepaalde structuur, rekening houdend met de wettelijke en regelgevende bepalingen ter zake.
 • Je voert administratieve werken uit: opstellen van toezichtverslagen en evaluatiefiches van evenementen, verslagen over bomen of gevaarlijke situaties.
 • Je kan elementaire handelingen van bijstand en eerste hulp toepassen.

Sensibilisering voor de natuur

 • Je bent aanwezig in het Zoniënwoud en kan de vragen van de bezoekers beantwoorden. Je blijft dus op de hoogte van de situatie in de bossen en natuurreservaten.
 • Je neemt deel aan de informatiecampagnes. Je neemt deel aan de Veertiendaagse van het Zoniënwoud.
 • Je geeft rondleidingen (groepen, klassen) in verband met het toekomstig Huis van het Bos.

Hulp bij wetenschappelijke follow-up

 • Je volgt een bepaald parcours en noteert de gegevens in het kader van de wetenschappelijke follow-up (follow-up van dierenpopulaties bijvoorbeeld). Je brengt verslag uit bij uw brigadehoofd.
 • Je neemt foto’s van de fauna en flora in het kader van de wetenschappelijke follow-up van de populaties in het bos en in het kader van de sensibilisering voor de biodiversiteit.

Kleine herstellingen

 • Je voert, afhankelijk van de behoeften, kleine herstellingen uit aan het bosmeubilair met handgereedschap. Je zaagt gevaarlijke takken af met een handzaag afhankelijk van de urgenties. Herstellingen of werken met machines worden uitgevoerd door de bosarbeiders.
 • Je volgt een voortgezette opleiding, zowel theoretisch als praktisch.

Profiel

Diploma:

Geen diploma

Ervaring

Minstens 1 jaar ervaring met het beheer van tuinen, parken en/of bossen.

Kennis

 • Goede kennis van de gewestelijke bossen, het Zoniënwoud en de natuurreservaten: historiek, fauna en flora en het belang van de biodiversiteit, de grote lijnen van het beheerplan (uitdagingen, methodologieën, types van beheer, structuurschema, landschappelijke aspecten).
 • Goede kennis van de wettelijke en regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op het bos. Noties hebben van het opstellen van een pv.
 • Goed kunnen omgaan met groepen. De doelgroep kunnen herkennen en zich eraan kunnen aanpassen.
 • Goede kennis van de waarden en opdrachten van Leefmilieu Brussel.
 • Goede kennis van biologie is een troef.
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Uurooster

38 uur per week – Dagprestaties in een vaste uurregeling van 07u36

2 weekends op 3 – Zaterdagen vergoed aan 150 % en zondagen aan 200 %

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 04/09/2022 (cv en motivatiebrief)

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 20 juli 2022
Solliciteer tot en met:zo 4 september 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]