Dossierbeheerder·ster – thematiek bodems (m/v/x) (Ref.: 2022-B10)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems, dienst Beheer van de inventaris en Transversale ondersteuning.

Functie

De onderafdeling Geïntegreerd bodembeheer van de afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems van Leefmilieu Brussel is in het bijzonder verantwoordelijk voor het beheren en up-to-date houden van de gegevensbank van de inventaris van de bodemtoestand van het Gewest die informatie verzamelt over de activiteiten die de bodem kunnen vervuilen en de onderzoeken van de kwaliteit van de bodems die in het bezit zijn van Leefmilieu Brussel.

De opdracht bestaat erin verschillende taken uit te voeren en een transversale en centrale steun in de onderafdeling Geïntegreerd bodembeheer te zijn. Hiertoe:

 • analyseer je de dossiers die zijn verwezenlijkt in het kader van het beheer van de verontreinigde bodems en stel je de technische adviezen op;
 • controleer, analyseer en update je de informatie en documenten die zijn gecodeerd in de gegevensbank ‘Inventaris van de bodemtoestand’ (op basis van vergunningen, uitgevoerde onderzoeken en werken, gedigitaliseerde archieven en andere gegevensbanken ...);
 • stel je bodemattesten op, gebaseerd op de informatie van de inventaris van de bodemtoestand;
 • draag je actief bij tot de uitvoering van de Good Soil-strategie via jouw taken en via de deelname aan diverse projecten in functie van jouw ambities.

Profiel

Diploma*

Bachelor in een wetenschappelijke richting (zoals agronomie, chemie, aardrijkskunde, biologie, biochemie, geologie, milieu ...).

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Ervaring op het vlak van leefmilieu is een troef
 • Ervaring met dossierbeheer is een troef.

Kennis

 • Kennis van wetenschappen en/of milieu.
 • Kennis van de analyse van plannen en ruimtelijke gegevens is een troef.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Informaticakennis: Office Suite. Gebruik van en codering in een beroepenapplicatie (gegevensbank) is een troef.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris B101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 24/08/2022 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 26 juli 2022
Solliciteer tot en met:wo 24 augustus 2022
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]