Planningsdeskundige Geluid (m/v/x) (Ref. 2022-A78)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Geluid, dienst Geluidsplan.

Functie

Je werkt binnen de dienst Geluidsplan aan de uitvoering van de acties die het Brussels Gewest onderneemt in zijn Plan voor de Preventie en Bestrijding van Geluidshinder in een stedelijke omgeving. De dienst is onder meer belast met het opstellen en evalueren van het Geluidsplan, het opstellen van geluidskaarten, het opstellen en controleren van wetgeving, het uitbrengen van adviezen, sensibiliseringsacties, het uitvoeren van bepaalde maatregelen van het plan en dat voor alle in de stad aanwezige geluidsbronnen. Allemaal om een aangename leefomgeving voor iedereen te behouden en de functionele mix in de stad te bevorderen. De dienst werkt samen met de dienst Geluidsgegevens, die het geluidsmeetnet en de meetcampagnes op het terrein beheert.

Kerntaken

 • Je werkt mee aan de uitvoering van het QUIET.BRUSSELS-plan.
 • Je verzamelt en analyseert informatie en gegevens.
 • Je werkt mee aan de exploitatie en promotie van de strategische geluidskaarten.
 • Je beheert actief de aan jou toevertrouwde projecten en stelt, indien nodig, nieuwe projecten of heroriëntaties voor aan jouw hiërarchie.
 • Je brengt gedetailleerde adviezen uit in het kader van vergunningsprocedures (stedenbouw en milieu) en in het kader van de ontwikkeling van plannings- en mobiliteitstools, door projecten vanuit een akoestisch perspectief te analyseren.
 • Je ondersteunt de gemeenten in het kader van de projectoproep voor lokale geluidsplannen betreffende de aanleg van wegen, gemeentelijke reglementen, isolatiewerkzaamheden, geluidsmuren, sensibiliseringsacties ...
 • Je zorgt voor de uitwisseling van informatie over jouw projecten, zowel op het niveau van de dienst, Leefmilieu Brussel als met externe partners.
 • Je neemt deel aan interne coördinatievergaderingen van de dienst en het departement.

Profiel

Diploma*

Master in de wetenschappen, stedenbouw, industrieel ingenieur of gelijkaardig

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Ten minste 1 jaar relevante beroepservaring (gegevensverwerking en -analyse, of beheer van dossiers in verband met het leefmilieu, geluid, stedenbouw of milieuvergunningen)

Kennis

 • Goede kennis van het leefmilieu
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel
 • Kennis van de voornaamste instrumenten voor planning en ruimtelijke ordening
 • Kennis van het lezen van kaarten en plannen
 • Kennis van de institutionele omgeving in Brussel
 • Kennis van omgevingsakoestiek is een pluspunt
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Informaticakennis : Microsoft Office - GIS

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 6/02/2023 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 13 januari 2023
Solliciteer tot en met:ma 6 februari 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]