Boswachter·ster Zoniënwoud (m/v/x) (Ref.: 2021-C9)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Bos.

Functie

Het Zoniënwoud en de gewestelijke bossen worden beschouwd als de “groene long” van Brussel. Het Zoniënwoud vertegenwoordigt op zich al 60 % van de gewestelijke groene ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn. Een groot publiek komt er wandelen of sport beoefenen. Het aantal bezoeken werd geraamd op 10.000 bezoeken per hectare en per jaar in het deel van het Zoniënwoud dat zich in de buurt van de stad bevindt.

Het Zoniënwoud is, indien men niet oppast, een bedreigd patrimonium. Door het aantal bezoekers worden de fauna en flora op de proef gesteld. Het is dus onontbeerlijk om te zorgen voor een goed samenleven van de verschillende gebruikers en de fauna en flora.

De boswachter is verantwoordelijk voor een bosdistrict. Hij/zij is functioneel verantwoordelijk voor het werk van de teams van arbeiders en bosopzichters in zijn/haar gebied, overeenkomstig het Beheerplan van het Zoniënwoud en de beheerplannen die eruit voortvloeien.

Als boswachter staat u onder het gezag van het brigadehoofd en breidt u zijn/haar werking uit naar uw bosdistrict of het district waar u tijdelijk werkt.

Taken

Teamleiding

 • U geeft duidelijke en onmisbare instructies voor het werk van de teams in uw bosdistrict, volgens de beginselen van het nieuwe Beheerplan en in nauw overleg met het brigadehoofd.
 • U coacht, motiveert en ondersteunt de teamleiders van de arbeiders en de bosopzichters bij hun werk in uw district.
 • U biedt actieve ondersteuning en bent bereikbaar voor al deze medewerkers.
 • U past de waaier van vereiste attitudes toe, van duidelijke, directe instructies die niet kunnen worden betwist tot een participatieve besluitvorming waarin iedereen zijn of haar mening kan geven over een bepaald onderwerp.
 • U controleert het uitgevoerde werk.
 • U grijpt onmiddellijk in wanneer verbintenissen niet worden nagekomen of wanneer de resultaten ontoereikend zijn, door just-in-time, op feiten gebaseerde feedback te geven en de nodige voorwaarden te scheppen voor een dialoog met de teams.
 • U rapporteert belangrijke zaken aan het brigadehoofd.
 • U bevordert ook een sfeer van samenwerking en ontwikkelt de teamgeest. U waarborgt en bevordert het welzijn op het werk.

Invoering van het nieuwe Beheerplan

 • In samenwerking met uw brigadehoofd en de technische ondersteuning zorgt u ervoor dat het nieuwe Beheerplan wordt toegepast bij de uitvoering van de bosbouwwerken.
 • Dankzij uw technische beheersing van het bosdistrict evolueert u volgens de uitdagingen van het nieuwe Beheerplan.
 • U zorgt voor een goed onthaal naargelang van de gewoonten van de gebruikers van uw bosdistrict.
 • In nauwe samenwerking met de teamleiders van de arbeiders plant u de periodieke werkzaamheden van het district en laat u ze door het brigadehoofd valideren (maaien, planten, wegenonderhoud, uitdunnen enz.).
 • In nauw overleg met het brigadehoofd organiseert u het werk van de teams, waarbij u erop toeziet dat de medewerkers begrijpen wat het doel van hun taken is en hoe ze bijdragen tot de doelstellingen van het Beheerplan.
 • U preciseert de uit te voeren dagelijkse en periodieke werkzaamheden en zorgt ervoor dat de teams de nodige steun en uitleg krijgen om ze goed uit te voeren (beschrijvingen, foto's, documentatie, kaarten enz.).
 • U volgt de bosexploitanten meer bepaald van nabij en nauwgezet op, om te verzekeren dat de veiligheidsvoorschriften en de bepalingen van het verkoopbestek worden nageleefd. In het kader van deze opdrachten bent u bijzonder aandachtig voor het behoud van het natuurlijke, landschappelijke en recreatieve erfgoed.
 • U adviseert het brigadehoofd en het afdelingshoofd over de uit te besteden werkzaamheden. In nauwe samenwerking met de technische ondersteuning draagt u bij aan het opstellen van bestekken.
 • U neemt actief deel aan de bosbouwkundige en gezondheidsinventarisaties van uw bosdistrict, in samenwerking met de technische ondersteuning.

Veiligheid

 • Voor elke terugkerende of specifieke taak voorziet u veiligheidsmaatregelen (aangepast aan de locatie, de gebruikte gereedschappen en de aard van de taak) en ziet u erop toe dat ze worden nageleefd.
 • U zorgt ervoor dat de voorschriften voor de persoonlijke veiligheid strikt nageleefd worden. Wanneer u een overtreding van de veiligheidsvoorschriften opmerkt of vaststelt (ontbreken van veiligheidsuitrusting, gevaarlijke handelingen enz.), meldt u deze aan de betrokkene en ziet u erop toe dat de regels worden toegepast.

Politieopdrachten

 • In nauwe samenwerking met de bosopzichters voert u politietaken uit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.
 • U volgt continue bijscholing, zowel theoretisch als praktisch.
 • U werkt actief samen met de politie en diverse lokale autoriteiten.

Profiel

Diploma: secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C

Ervaring

 • Ervaring in bosbeheer is een sterke troef.

Kennis

 • Goede kennis van de technieken voor het leiden van een team.
 • Goede kennis van de technieken van het bosbeheer.
 • Goed kennis van het Beheerplan van het Zoniënwoud.
 • Goede kennis van de Natura 2000-habitats.
 • Goede kennis van de wettelijke en reglementaire bepalingen die in het bos van toepassing zijn. Basiskennis van het opstellen van een proces-verbaal.
 • Goed vermogen voor vulgarisatie naar het publiek toe.
 • U bezit een rijbewijs B.
 • U kunt zich duidelijk en begrijpelijk in het Frans uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Goede kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je verzamelt en verwerkt informatie correct.
 • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Uurooster - Werkomstandigheden

38 uur per week – Dagprestaties in een vaste uurregeling van 07u36

Bereid om weekends, vakanties en nachten te werken - 1,5 dag compensatieverlof per gewerkte zaterdag en 2 dagen per gewerkte zondag en feestdag.

U bewoont een conciergewoning die aan u is toegewezen of u ontvangt een huurtoeslag. U kunt 24 uur per dag gemobiliseerd worden.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Een salaris C101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 19/02/2023 (cv en motivatiebrief)

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 23 januari 2023
Solliciteer tot en met:zo 19 februari 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]