Manager voor de strategische ontwikkeling van het onthaal en de preventie en het beheer van de teams van parkwachters (m/v/x) (Ref.2022-B17)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten.

Functie

Je ontwikkelt een strategische onthaal- en preventievisie in 1 van de 3 zones van de onderafdeling, o.a. door de organisatie van een gepaste parkbewakingsdienst, gebaseerd op preventie, het beheer van de parken en de uitvoering van een aanpak via animatieactiviteiten en sensibilisering rond de milieuwaarden.
Je staat in voor het management van de teams van parkwachters van de zone die je werd toevertrouwd. Je bent de tussenpersoon tussen de medewerkers op het terrein en hun hiërarchie en elke andere partner met wie je zal samenwerken.

Taken

Strategisch :
 • In overleg met de landschapsarchitecten en de hiërarchie ontwikkel en stel je een strategische visie op inzake onthaal en preventie in de verschillende ruimten door o.a. een regelmatige stand van zaken van de dynamiek van de parken en hun inrichting.
 • Je verwezenlijkt het werk op het terrein inzake preventie en veiligheid.
 • Je ontwikkelt een animatie- en sensibiliseringsprogramma in de parken en tuinen van jouw zone.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt de samenwerking met de interne en externe partners (verenigingen, politie, gemeenten, ...).
 • Je neemt actief deel aan de coördinatievergaderingen.
 • Je draagt bij tot de evolutie van het beroep van parkwachter (animatieactiviteiten, sensibilisering, preventie, ...).
Management:
 • Je organiseert het werk van de sectorhoofden door de organisatie van vergaderingen en een regelmatige aanwezigheid op het terrein.
 • Je verwezenlijkt de functie- en evaluatiegesprekken van de sectorhoofden.
 • Je beheert complexe en conflictsituaties.
 • Je neemt deel aan de selecties van de medewerkers van jouw departement.
 • Je identificeert de materiële en logistieke noden en de behoefte aan opleiding van jouw teams.
 • Je zorgt voor de follow-up van de vaststellingen die werden opgesteld door de parkwachters.
 • Je bent de tussenschakel tussen de ploegen op het terrein, de directie en de algemene diensten van Leefmilieu Brussel.

Profiel

Diploma* Bachelor

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met teammanagement.

Kennis

 • Je kan spreken voor een publiek, vergaderingen leiden en/of interne opleidingen aan jouw teams geven.
 • Goede kennis van het Brussels Gewest, de parken en de natuur in Brussel.
 • Kennis van de missies en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Nederlands en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Gemiddelde kennis van het Frans.
 • Kennis van de informaticatools : Office 365.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Troeven

 • Ervaring met de sociaal-educatieve begeleiding van een gevarieerd publiek.
 • Kennis van animatietechnieken en/of projectbeheer.
 • Kennis van groepsdynamiek, geweldloze communicatie, TA (transactionele analyse), coaching en pedagogische aanpak.
 • Kennis inzake het leefmilieu (ecologie, duurzaam beheer, ecogedrag, natuurgids, permacultuur,...).
 • Kennis van de digitale communicatietools.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Arbeidsomstandigheden

Uurregeling: 38 uur per week – 1 weekend op 2 – zaterdagen vergoed aan 150 % en zondagen aan 200 %

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk (Cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 17 januari 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]