Woordvoerder·ster - Persattaché·e (m/v/x) (Ref. 2023-A1)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Communicatie, Algemene aankopen en Onthaal, dienst Informatie.

Functie

Als woordvoerder·ster en persverantwoordelijke van Leefmilieu Brussel maak je deel uit van de onderafdeling Informatie. De opdracht van de onderafdeling Informatie bestaat erin de algemene externe communicatiestrategie voor de verschillende doelgroepen van de administratie, met inbegrip van de pers, te ontwikkelen en te coördineren. De voornaamste doelstelling van de externe communicatieacties is het gedrag van de Brusselse burgers te veranderen naar een milieuvriendelijker gedrag. Je werkt in nauwe samenwerking met de Franstalige woordvoerdster en met de beheerder van het persoverzicht.

Taken

 • Je werkt nauw samen en krijgt bij opstart begeleiding van de Franstalige woordvoerster.
 • Je beantwoordt de vragen van de verschillende, voornamelijk Nederlandstalige, media of stelt hen interne gesprekpartners voor die op hun vragen kunnen antwoorden.
 • Je bereidt in een zo vroeg mogelijk stadium de interviews voor jezelf of de geïnterviewde persoon voor om duidelijke antwoorden te kunnen geven die overeenkomen met de strategie van Leefmilieu Brussel.
 • In het kader van je relaties met de pers werk je mee aan de ontplooiing van de sociale netwerken van Leefmilieu Brussel en meer bepaald aan het beheer van haar Twitter-account.
 • Je blijft op de hoogte van de verschillende dossiers die door de administratie worden behandeld en bereidt messagings en/of persdossiers voor de belangrijkste dossiers voor.
 • Je identificeert de onderwerpen waarover op een proactieve manier moet worden gecommuniceerd en ontwikkelt een communicatiestrategie met de pers over deze onderwerpen.
 • Je werkt mee aan de uitvoering van de algemene externe communicatiestrategie in de onderafdeling Informatie.
 • Je zorgt voor een samenwerking met de voogdijkabinetten om een coördinatie tussen de persrelaties van Leefmilieu Brussel en de kabinetten te verzekeren.
 • Je werkt nauw samen met de Franstalige woordvoerster.
 • Je vertaalt teksten voor de pers van het Frans naar het Nederlands.
 • In bepaalde omstandigheden zal een beschikbaarheid buiten de klassieke dienstregeling nodig zijn.

Profiel

Diploma*

Master in de communicatie, journalistiek of sociale wetenschappen.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring op het gebied van communicatie of journalistiek
 • Ervaring als woordvoerder·ster is een troef, maar geen vereiste.

Kennis

 • Goede kennis van de grote milieu-uitdagingen.
 • Goede kennis van de media en hun communicatieformats.
 • Goede kennis van de sociale netwerken, in het bijzonder van Twitter.
 • Informaticakennis : Suite Office.
 • Je behandelt dossiers en je neemt actief deel aan vergaderingen in de twee talen. Je communiceert vlot in het Frans en in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht
 • Je brengt je boodschap met overtuiging, en legt hierbij respect en empathie aan de dag ten aanzien van je gesprekspartner.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 7 april 2023
Solliciteer tot en met:do 1 juni 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]