Public Procurement Officer – Juridisch expert·e (m/v/x) (Ref. 2023-A10)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR & Financiën, dienst Overheidsopdrachten.

Functie

Je zal aan de slag gaan in de onderafdeling Financiën (+/- 35 medewerkers) die de diensten Boekhouding, Begroting, Beheerscontrole & Transformatie, Subsidies en Overheidsopdrachten verenigt.

Als Public Procurement Officer werk je bij de dienst Overheidsopdrachten die momenteel uit 8 medewerker·ster·s bestaat. Voor deze functie is Leefmilieu Brussel op zoek naar een juridisch expert·e.

De dienst Overheidsopdrachten ontwikkelt een transversale aanpak en is het aanspreekpunt en het advies- en expertisecentrum inzake overheidsopdrachten voor alle afdelingen van Leefmilieu Brussel.

Je zult je expertise kunnen inbrengen in de volgende taken:

 • Je staat in voor de goede uitvoering van de overheidsopdrachten, alle procedures inbegrepen, van het principe tot de gunning, in overeenstemming met de van kracht zijnde procedures en reglementeringen.
 • Je stelt bestekken op, net als analyseverslagen, informatiebrieven en alle documenten die verband houden met de overheidsopdrachtenprocedure.
 • Je staat in voor de follow-up van dossiers via de verschillende interne procedures, van bij de verzending van het dossier doorheen het goedkeuringstraject, overeenkomstig de geldende procedures.
 • Je ziet toe op de naleving van de wetgeving bij de uitvoering van de opdrachten waarvoor je verantwoordelijk bent.
 • Je ondersteunt je interne klanten en geeft hen advies bij het begrijpen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, de interne procedures of bij het opstellen van bestekken en analyseverslagen van offertes.
 • Je bent het belangrijkste aanspreekpunt binnen de dienst Overheidsopdrachten voor juridische kwesties of vragen over jurisprudentie.
 • Je bent het aanspreekpunt voor onze advocaat in het geval van mogelijke beroepen in verband met de gunning van opdrachten en zorgt voor de interne en externe follow-up.
 • Je pleegt op regelmatige en gerichte basis overleg met je manager en werkt samen met de andere leden van de dienst voor wie je ondersteuning biedt.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en deelt je expertise met je collega's.
 • Je staat ter beschikking van de afdeling Financiën voor juridische vragen.
 • Je neemt deel aan het netwerk van juristen van Leefmilieu Brussel.

Profiel

Diploma*

 • Master in de rechten
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar relevante ervaring met het beheer van overheidsopdrachten.

Kennis

 • Grondige kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
 • Grondige kennis van administratief recht.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis:
  • Kennis van de Office Suite en e-procurement.
  • Kennis van het softwareprogramma 3P is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Deze selectieprocedure wordt beheerd door Upskill.
Solliciteer met CV en motivatiebrief via job@upskill.be

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:do 11 mei 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]