Projectbeheerder·ster in Communicatie (m/v/x) (Ref. 2023-M1)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal aan de slag gaan in de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, departement Communicatie Duurzame gebouwen.

Functie

Je ondersteunt, alleen of in teamverband, je collega’s van de afdeling ter voorbereiding van de uitvoering van de nodige ondersteuning op het vlak van communicatie. Dat behelst het verzenden van mailings naar bouwprofessionals over verschillende onderwerpen, maar ook de communicatie via websites van Leefmilieu Brussel en Renolution of de organisatie van een evenement of het opstellen van reclameboodschappen, visueel materiaal enzovoort. Hieronder leest u enkele onderwerpen die aan bod kunnen komen bij deze communicatie:

 • opleidingen en seminaries rond Duurzame gebouwen
 • RENOLAB-projectoproepen (infosessies, promotie van laureaten, website ...)
 • de Gids Duurzame Gebouwen
 • circulair bouwen

Voor de verwezenlijking van die projecten werk je dagelijks samen met verschillende expertenteams van de afdeling. Je werkt ook samen met het team externe communicatie van Leefmilieu Brussel en je doet beroep op redacteurs, vertalers en grafici. Je zorgt ook voor de follow-up van bepaalde overheidsopdrachten in verband met je taken (redactie, fotografie ...).

Profiel

Diploma*

Master in de Communicatie

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in een communicatiefunctie.
 • Ervaring met projectbeheer is een troef.

Kennis

 • Je hebt interesse en/of kennis van duurzaam bouwen (duurzaam en milieuvriendelijk renoveren) en rationeel energiegebruik
 • Je hebt een goede kennis van projectbeheer.
 • Je kent de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Vervangingscontract van 05/04/2023 tot 01/02/2024 met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Geïnteresseerd?

Deze selectieprocedure wordt beheerd door Actiris Select

Solliciteer met CV en motivatiebrief via

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 23 mei 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]