Projectbeheerder (m/v/x) (Ref. 2023-M3)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Duurzame gebouwen – begeleiding van particulieren, dienst Sociale energie en Administratieve ondersteuning.

Functie

De afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen van Leefmilieu Brussel neemt actief deel aan de strijd tegen de klimaatverandering door een aanzienlijke vermindering van de broeikasgasemissies van het Gewest te beogen. In deze afdeling heeft het departement Duurzame gebouwen - Begeleiding van particulieren als doel de Brusselaars te stimuleren en zo goed mogelijk te begeleiden bij de energetische renovatie van hun woning.

Het Brusselse gebouwenpark is effectief verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot van het Gewest (55%), vóór het vervoer (24%), vandaar het belang van deze opdracht. Dit is zowel kwantitatief - de huidige renovatiegraad moet met 5 worden vermenigvuldigd - als kwalitatief: het energieverbruik van woningen moet worden verminderd om tegen 2050 gemiddeld het EPB-niveau C+ te bereiken.

Een van de belangrijkste obstakels voor renovatie is echter de financiering ervan: renovaties betekenen vaak een zeer - of zelfs te - groot budget voor de Brusselaars (en/of voor de instellingen) en de gespannen economische context als gevolg van de gezondheidscrisis accentueert deze moeilijkheid. Het is dan ook van cruciaal belang voor het welslagen van de energietransitie.

In deze context is Leefmilieu Brussel op zoek naar een projectbeheerder om de follow-up van de financieringsmechanismen te verzekeren (renovatiekredieten tegen voordelige tarieven, leningen zonder terugbetaling, fiscale stimuli ...) en het dienstenaanbod van onze partner op het terrein rond dit thema te versterken.

Als projectbeheerder:

 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van een financieringscel binnen de vereniging Homegrade om de ondersteuning van gezinnen te versterken.
 • Je werkt samen met de cel ‘administratieve ondersteuning’ om de follow-up van de lopende projecten (Brusselse Groene Lening en/of ECORENO-krediet) te verzekeren.
 • Je neemt deel aan de Alliantie RENOLUTION en ondersteunt de dienst, indien nodig, bij de organisatie van workshops met de financieringsactoren.
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve follow-up van een opdracht voor financieringsexpertise.
 • Je analyseert studies over de haalbaarheid (economisch, budgettair, technisch, institutioneel ...) van nieuwe financieringsmechanismen.
 • Je houdt toezicht op de naleving van de administratieve procedures (overheidsopdrachten, subsidies).
 • Je blijft op de hoogte van de thematische/technologische evolutie van jouw deskundigheidsgebieden/verantwoordelijkheden.
 • Je organiseert vergaderingen, neemt eraan deel of leidt ze.
 • Je verzekert een feedback van informatie binnen Leefmilieu Brussel (verslagen, evaluaties, presentaties, nota’s ...) en je neemt deel aan de ontwikkeling en de verbetering van de verleende diensten (coaching, opleiding,...).
 • Je zorgt voor een coherentie van je projecten met de Strategie voor het verminderen van de milieu-impact van de bestaande gebouwen.

Profiel

Diploma* : Master in een wetenschappelijke richting.

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring :

 • Minstens 2 jaar ervaring met projectbeheer.
 • Ervaring in een overheidsadministratie en met overheidsprocedures (opdrachten, subsidies) is een troef.
 • Ervaring met macro-economie en overheidsfinanciën is een troef.

Kennis

 • Goede kennis en begrip van krediet-/financieringsmechanismen.
 • Goede kennis van de context van de renovatie van gebouwen in het Brussels Gewest (regelgeving, betrokken actoren, staat van de bebouwing ...).
 • Kennis van de belangrijkste Brusselse financiële (institutionele en private) actoren.
 • Kennis van energie-efficiëntie of de renovatie van gebouwen.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Geïnteresseerd ?

Deze selectieprocedure wordt beheerd door Actiris Select

Solliciteer met CV en motivatiebrief via https://www.actiris.brussels/nl/burgers/jobadvertentie/?reference=3640553&type=Internal

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 17 mei 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]