Assistent-boekhouder·ster (m/v/x) (Ref. 2023-M4)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in het departement Boekhouding, in de onderafdeling Financiën. Deze verenigt de diensten Boekhouding, Begroting, Beheerscontrole, Overheidsopdrachten en Subsidies.

Functie

Als assistent-boekhouder·ster

 • Dagelijks de facturen en creditnota's invoeren in het boekhoudprogramma.
 • Opstellen van de boekhoudkundige inventaris en samenstellen van het dossier van de inventarisfiche of declasseringsfiche.
 • De juistheid van de gegevens van de door de andere teamleden gecodeerde facturen controleren alvorens deze aan de beheerder·ster·s te bezorgen.
 • Voorbereiden van de maandelijkse follow-uptabel voor de intracommunautaire btw door de nodige controles uit te voeren vóór het opstellen van de interne facturen van de intracommunautaire btw.
 • Wekelijks het Excel-bestand voorbereiden voor de toewijzing van uitgavencodes van de software voor begrotingsplanning (Anaplan) aan de uitgavenbeheerder·ster·s in de boekhoudsoftware (EPM).
 • Wekelijks de lijst van bestelbons die nog worden gevalideerd naar de begrotingshiërarchie van elke afdeling sturen.
 • De boekhoudkundige post beheren en verwerken en ervoor zorgen dat de originele documenten en de scans in de elektronische archiveringssoftware overeenstemmen.
 • De boekhouder·ster helpen bij het dagelijks beheer en bij de jaarlijkse of periodieke afsluiting.

Profiel

Diploma*: Getuigschrift hoger secundair onderwijs of kwalificatiecertificaat.

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Kennis

 • Goede kennis van boekhouding.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Informaticakennis: Excel, Word, boekhoudkundige softwareprogramma's.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je brengt je boodschap met overtuiging, en legt hierbij respect en empathie aan de dag ten aanzien van je gesprekspartner.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je werkt nauwgezet.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris C101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 jours de congés par an (sur base d’un régime de travail à temps plein)

Geïnteresseerd?

Deze selectieprocedure wordt beheerd door Actiris Select

Solliciteer met CV en motivatiebrief via https://www.actiris.brussels/nl/burgers/jobadvertentie/?reference=3648304&type=Internal

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 17 mei 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]