Controleurs der werken · Controleuses der werken (m/v/x) (Ref. 2022-C8)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

De functies zijn beschikbaar in de afdeling Groene Ruimte, in de departement Beheer groene ruimten.

Functie

Als controleur·euse der werken verzeker je op de werven de controle over de naleving van de bepalingen en de voorschriften van het bestek en van de geldende verorderingen. Je draagt bij tot de goede werking en het imago van de administratie door ervoor te zorgen dat de werken uitgevoerd worden volgens de technische en de wettelijke vereisten.

Taken

a) Bestek
 • Aanwezigheid op de werf.
 • Administratieve taken.
 • Je controleert de posten en de specificaties van het bijzonder bestek.
 • Je controleert of de technische bepalingen en normen worden nageleefd. Je controleert de plannen/meetstaten.
 • Je stelt verbeteringen voor de toekomstige bijzondere bestekken voor.
b) Aanwezigheid op de werf
 • Je controleert de hoeveelheden, kwaliteit en specificatie van de materialen vóór en tijdens de uitvoering. Je meet de hoeveelheden (lengte, oppervlakte, volume, ...).
 • Je vertegenwoordigt of assisteert de leidend ambtenaar bij het opstellen van de ingaande en uitgaande plaatsbeschrijvingen en tijdens technische opleveringen.
 • Je identificeert de verschillende betrokken partijen en de activiteit op de werf (arbeiders, machines,...).
 • Je woont de werfvergaderingen bij.
 • Je controleert de voortgang, het goede verloop en de uitvoering van de werkzaamheden, neemt foto’s en scans ter plaatse en in real time.
 • Je controleert of de testen volgens de geschikte procedures werden uitgevoerd.
 • Je houdt toezicht op de werken in afwezigheid van de aannemer.
 • Je beheert de niet-conforme situaties, signaleert schade door vandalisme, fouten of andere. Je doet vaststellingen, stelt een pv op en zorgt voor een technische follow-up op het terrein.
 • Je controleert of de werken volgens de overeengekomen prijs of uren worden uitgevoerd en verzamelt de bewijsstukken.
c) Administratieve taken
 • Je verzamelt en beheert alle documenten en informatie die nuttig zijn voor de werken.
 • Je houdt het logboek up-to-date, stelt de pv’s over de problemen op de werf op, noteert de weerverletdagen en stelt de verslagen op.
 • Je vervult alle administratieve taken i.v.m. het beheer van de werf.
 • Je bezorgt de instructies en taken aan de personen op de werf.
 • Je meldt elk probleem, elke vraag aan de werfleider en/of leidend ambtenaar van de werf. Je behandelt de vragen van het publiek (bijvoorbeeld elke vraag van de buurt).
 • Je controleert de voortgang van de werken met de aannemer op de werf, stelt de voortgang van de werken op (in het bijzonder op plan) en informeert de N+1 over de evolutie van de werken.
 • Je bereidt de voorlopige en definitieve oplevering voor de N+1 voor.
D) Veiligheid
 • Je controleert de beveiliging en de signalisatie van de bouwplaats. Je sluit de werf af.
 • Je beheert de problemen met de buurt, handelt in eerste lijn wanneer dit mogelijk

Profiel

Diploma*

Diploma secundair onderwijs bij voorkeur in de richting tuinbouw en/of werftoezicht of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in controle en follow-up van werken (domein) of als tuinaannemer of als tuinier · tuinierster
 • Een tuinbouwexpertise in groene ruimten is een troef.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënnitei

Kennis

 • Je hebt een grondige technische kennis van landschappelijke inrichtingswerken.
 • Je beschikt over een goede kennis van verschillende meettools.
 • Je hebt een goede kennis van de veiligheidsnormen die van toepassing zijn op het terreinpersoneel.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je hebt een goede informaticakennis : Excel, Word, Outlook, internet.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met problemen, je zoekt alternatieven en voert de oplossingen uit.
 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit en rapporteert gegevens correct.
 • Je deelt je kennis, inzichten en werkwijzen met anderen.
 • Je neemt een flexibele houding aan bij veranderingen en past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties aan.
 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris C101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via de link "Solliciteer nu"

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 5 juli 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]