Administratief medewerker·sters Youth Guarantee (m/v/x) (Ref. 2023-R14)

Bedrijfsdetails

Actiris zorgt voor de voorselectie en zal alleen de in aanmerking komende kandidaten contacteren. De geselecteerde kandidaten zullen vervolgens worden geïnterviewd door Leefmilieu Brussel.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Geboren zijn na 1 maart 1999 ;
 • Gedomicilieerd zijn in Brussel ;
 • Zonder beroepsactiviteit zijn ;
 • Afgestudeerd zijn sinds minder dan 6 maanden (op 1 maart 2024);
 • Ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris.
 • Diploma hoger secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.
 • Alleen voor kandidaten die nog niet gewerkt hebben onder een startbaanovereenkomst

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Het Europese programma “Youth Guarantee” biedt jongeren een kwaliteitsaanbod van tewerkstelling, een bijkomende opleiding, vorming of stage na het beëindigen van hun studies.

Dit programma wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Actiris uitgevoerd. Leefmilieu Brussel neemt deel aan dit programma door de tewerkstelling binnen het Instituut te bevorderen. In dit kader zijn we op zoek naar administratief medewerksters en medewerkers voor onze verschillende afdelingen.

Functie

Je neemt deel aan de uitvoering van de taken m.b.t. het logistieke en administratieve beheer en het onthaal van de dienst waarbij je bent aangeworven.

Taken

Afhankelijk van de afdeling waarvan je deel zal uitmaken, zal je instaan voor de volgende taken:

Logistiek:

 • Vergaderingen/seminaries/conferenties organiseren (zalen reserveren, deelnemers uitnodigen, de nodige voorzieningen klaarzetten, de nodige documenten voorbereiden, enz.);
 • De leveringen beheren (instaan voor en de follow-up verzekeren van de bestellingen van de leveringen, de voorraad beheren, enz. ).

Administratief:

 • Documenten typen, lay-outen en opstellen (notulen van vergaderingen opstellen, enz.) ;
 • Mailings versturen ;
 • Documenten afdrukken, kopiëren, scannen en voorbereiden voor verzending/ondertekening;
 • De documenten analyseren, klasseren en archiveren;
 • Een efficiënt klassement organiseren en bijwerken;
 • De gegevens in de gegevensbanken coderen;
 • De briefwisseling ontvangen, sorteren, klasseren en verdelen (e-mails, brieven);
 • PowerPoint-presentaties en Excel-tabellen opmaken.

Onthaal:

 • De bezoekers verwelkomen en bezoeken organiseren (de follow-up van de inschrijvingen verzekeren, enz.);
 • Telefoons beantwoorden en afhankelijk van de vraag de vereiste informatie verstrekken of naar de betrokken persoon doorverwijzen (boodschappen doorschakelen, doorgeven, enz. ).

Telefonische enquêtes en enquêtes op het terrein:

 • Informatie verzamelen, de vragenlijsten vervolledigen en de ontvangen antwoorden coderen.

Statistische analyses:

 • Verzamelen en analyseren van gegevens voor het realiseren van statistieken.

Profiel

Diploma*

Diploma hoger secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Geen vereiste ervaring

Kennis

 • Kennis van het Frans;
 • Kennis van het Engels is een pluspunt;
 • Informaticakennis: Word, Excel, Outook.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.
 • Je analyseert informatie gericht en kritisch;
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht;
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.

Aanbod

 • Een voltijds contract van één jaar vanaf 1 maart 2024 tot en met 29 februari 2025
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Dagelijkse begeleiding door een ervaren medewerker
 • Een doorgedreven opleiding tijdens de werkuren tot het beroep van Administratief medewerk·er·ster
 • Een salaris C101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 € / dagen gewerkt)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Zin om deel uit te maken van ons team ?

Solliciteer via deze link: jobs.admin@leefmilieu.brussels

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 15 september 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]