Projectbeheerder (m/v/x) (Ref. 2023-M7)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen , département Transitie van de professionelen, service Projecten begeleiding.

Functie

De opdracht van de dienst Projectenbegeleiding bestaat erin voorzieningen te ontwikkelen die de bouwprofessionals in het Brussels Gewest aanmoedigen duurzame-bouwprojecten te verwezenlijken die beantwoorden aan de ambities van Renolution of hiervan een voorproefje zijn. Deze voorzieningen bestaan uit een aanbod van technische diensten en economische hulp. Deze voorzieningen kunnen evolueren om zo goed mogelijk op de behoeften van de professionals in te spelen. De dienst heeft voornamelijk de volgende projecten ontwikkeld en uitgevoerd:

- de dienst ‘Facilitator duurzame gebouwen’ en diverse facilitatiediensten die meer specifiek op bepaalde gebieden gericht zijn (mede-eigendommen, energiegemeenschappen, circulaire economie ...);

- het RenoClick-programma (steunmaatregelen voor de duurzame renovatie van openbare gebouwen);

- het EnergiePack (steunmaatregelen voor de duurzame renovatie van tertiaire gebouwen).

Daarnaast is de dienst ook verantwoordelijk voor het opzetten van de voorzieningen die het mogelijk maken dat de energiegemeenschappen op het grondgebied van het Gewest worden ontplooid. In tegenstelling tot de andere voorzieningen is deze voorziening ook gericht op Brusselse particulieren.

Je gaat aan de slag als projectbeheerder ‘energiedelen en energiegemeenschappen’.

Concreet verzeker je de ontwikkeling en/of follow-up van:

- overheidsopdrachten die de uitvoering van het gewestelijk beleid op dit gebied mogelijk maken, zoals de opdracht ‘Facilitator Energiedelen en energiegemeenschappen’;

- subsidies die dit gewestelijk beleid ondersteunen;

- de organisatie van en/of deelname aan vergaderingen van een gewestelijke werkgroep of seminarie;

- de uitwisseling van informatie over jouw projecten, zowel op het niveau van de dienst, Leefmilieu Brussel als met externe partners.

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur in architectuur, wetenschappen, humane wetenschappen.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring met projectbeheer. .

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Goede kennis van het reglementair kader met betrekking tot energie in het algemeen en de energiegemeenschappen in het bijzonder.
 • Kennis van hernieuwbare energieën.
 • Kennis van het Brussels institutioneel landschap.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen..
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je begeleidt en ondersteunt de anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt klantgericht naar gebruikers of begunstigden toe.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Vervangingscontract (geraamde duur: 5 maanden) met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Deze selectieprocedure wordt beheerd door Actiris Select

Solliciteer met CV en motivatiebrief via https://www.actiris.brussels/nl/burgers/jobadvertentie/?reference=4027501&type=Select

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 2 oktober 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]