Transversale budgetbeheerder·ster (m/v/x) (Ref. 2023-B7)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium – Bos & Natuur, departement Architectuur.

De afdeling Bouwkundig Patrimonium – Bos & Natuur beheert zowel de gebouwen en technische installaties van Leefmilieu Brussel, maar ook de bossen en (semi)- natuurlijke gebieden. Het departement Architectuur staat in voor de vastgoedprojecten van Leefmilieu Brussel en volgt volgende activiteiten op: projecten in verband met de globale renovatie van gebouwen en kunstwerken, nieuwbouwprojecten, renovatie van kunstwerken... Leefmilieu Brussel heeft een gecoördineerd beheer in werkprogramma en het budget.

Functie

De budgetbeheerder·ster in het departement Architectuur heeft een transversale rol binnen de afdeling Bouwkundig patrimonium – Bos & Natuur. Hij·ze werkt mee aan het beheer van het budget en staat, meer bepaald in voor de administratieve en budgettaire opvolging van de huurgelden, de onderhoudswerken en de renovatie- en herstellingswerken aan het gebouwenpatrimonium van Leefmilieu Brussel (LB). De budgetbeheerder·ster helpt ook de architecten in de budgettaire opvolging van de verschillende werven.

Als Transversale budgetbeheerder·ster:

 • Je volgt maandelijks de inkomsten en uitgaven van huur van gebouwen, terreinen, … die door LB gehuurd en verhuurd worden alsook andere mogelijke ontvangsten.
 • Je houdt rekening met de bijkomende kosten omwille van onderhoud, aanpassing automatische opdrachten, …
 • Voor het gehele patrimonium (gebouwen en gronden) zorg je ook voor de tijdige betaling van taxen en de belastingen op het onroerend goed. Op vraag van de directie of de verantwoordelijke werkprogramma & budget maak je een verslag op met de analyse van het budget.
 • Je helpt mee met de opmaak van de jaarlijkse thematische budgetfiches.
 • Je helpt mee met de voorbereiding van de periodieke budgettaire controle.
 • Je werkt met de interne begrotingsprogramma’s bijvoorbeeld: PIA, EPM en Anaplan.

Als beheerder·ster van het departement Architectuur:

 • Je geeft ondersteuning aan de architecten bij de budgetopvolging van het departement Architectuur. Dit houdt in het opvolgen van het budget van de verschillende stockopdrachten en van de opvolging van de prijsherzieningen.
 • Je geeft ondersteuning aan het departementshoofd Architectuur en aan de Budget en werkprogrammaverantwoordelijke van de afdeling voor de maandelijkse budgetopvolging betreffende het werkprogramma van het departement Architectuur voor de vastleggingen en betalingen per project: vastlegging en controle bestelbons, controle en betaling facturen.
 • Je bewaakt het budget voor voortgangsrapportages over overheidsopdrachten voor (bouw)werken.

Profiel

Diploma* Bachelor

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van budgetopvolging.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Goede kennis van openbare budgettaire cyclus
 • Goede kennis van openbare opdrachten
 • Vertrouwd met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Goede beheersing van Microsoft 365.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan nu! (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 13 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]