Ingenieur projectbeheerder·ster (m/v/x) (Ref. 2023-IR2)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement EPB-Certificatie.

Functie

Je gaat aan de slag in de onderafdeling EPB van de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen die de renovatiestrategie Renolution heeft opgesteld. Deze strategie beoogt een drastische beperking van de broeikasgasemissies en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Meer info: https://renolution.brussels/).

Ze stelt ambitieuze doelen voor de publieke en private tertiaire sector en wil er in het bijzonder voor zorgen dat overheidsinstanties het goede voorbeeld geven door hun gebouwen energie-efficiënt te renoveren en te gebruiken.

Dit omvat zowel de ontwikkeling van EPB-certificeringstools (Energieprestaties van gebouwen), die ervoor moeten zorgen dat tertiaire gebouwen geleidelijk energieneutraal worden gerenoveerd, als de regelmatige controle van het energieverbruik om ervoor te zorgen dat ze zeer efficiënt worden gebruikt.

In deze functie werk je als ingenieur gespecialiseerd in tertiaire gebouwen:

 • Je beheert de uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de EPB-certificering van openbare gebouwen, waarbij je zorgt voor de vereiste samenhang tussen de software, het regelgevingsbesluit en het certificeringsprotocol.
 • Je levert een technische analyse om te antwoorden op vragen van publieke organisaties en EPB-certificateurs openbare gebouwen.
 • Je coördineert het opstellen van technische en educatieve documenten voor erkende professionals, overheidsorganisaties, opleidingscentra voor professionals en burgers.
 • In samenwerking met je collega's coördineer je de ontwikkeling en harmonisering van de EPB-reglementering als antwoord op de gewestelijke strategie voor de renovatie van tertiaire gebouwen:
  • Je versterkt de banden tussen methodes die specifiek zijn voor de renovatie van gebouwen en methoden die verband houden met de follow-up van het energieverbruik.
  • Je neemt deel aan de ontwikkeling van regelgeving en tools met betrekking tot de follow-up van energieverbruik (bv. EPB-certificaat openbare gebouwen en PLAGE).
  • Je zorgt ervoor dat de maatregelen die je implementeert overeenstemmen met de bestaande tools.
 • Je helpt bij het definiëren van de in te voeren metingen om de meest energieverslindende posten te identificeren en het berekende en gemeten verbruik aan elkaar te koppelen.
 • Je helpt de specifieke aanbevelingen voor het gebruik en de renovatie van een tertiair gebouw te verbeteren.

Profiel

Diploma*

Master burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in ten minste 1 van de volgende domeinen:
  • onderhouds- of energiediensten voor tertiaire gebouwen;
  • energieverantwoordelijke (met follow-up van tertiaire gebouwen);
  • EPB-certificateur openbare gebouwen;
  • EPB-adviseur of EPB-certificateur (met niet-residentiële projecten);
  • renovatie van tertiaire gebouwen waarbij je renovatiewerkzaamheden aan technische installaties of de gebouwschil hebt begeleid.
 • Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Goede kennis van:
  • meten van energieverbruik;
  • bouwtechnieken (schil, luchtdichtheid,...) en technische HVAC-installaties.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel
 • Kennis van IT-tools : Office 365
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Troeven

 • Kennis van energieprestatiecontracten is een pluspunt.
 • Kennis van het EPB-regelgevingskader is een troef.
 • Gebruik van tools voor energieboekhouding is een pluspunt.
 • Basiskennis van programmeren of softwareontwikkeling is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A111 Ir in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met CV en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:wo 29 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]