Een Team Manager – Overheidsopdrachten A1 (m/v/x) (ref. 2023-IM55) (Intraregionale mobiliteit)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR & Financiën, binnen de onderafdeling Financiën, dienst Overheidsopdrachten.

Functie

De onderafdeling Financiën (+/- 35 medewerker·ster·s) verenigt de diensten Boekhouding, Begroting, Beheercontrole, Overheidsopdrachten en Subsidies. Je rapporteert rechtstreeks aan de financieel directeur en maakt deel uit van het financiële managementteam.

Als hoofd van de dienst Overheidsopdrachten geef je leiding aan 7 collega’s.

Als Team Manager speel je een sleutelrol in het succes van de dienst door ervoor te zorgen dat medewerker·ster·s worden ondersteund, betrokken en in staat zijn om hun volledige potentieel te bereiken. Je speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van vaardigheden, het welzijn van werknemers en de bevordering van een positieve en inclusieve bedrijfscultuur.

Je treedt op als partner van de business met betrekking tot overheidscontracten en neemt deel aan overheidsopdrachten te prioriteren en te plannen op basis van hun belang en urgentie. Je vertegenwoordigt de dienst in contacten met de business afdelingen. Met betrekking tot de wetgeving inzake overheidsopdrachten identificeer je risico's, analyseer je deze en neem je dienovereenkomstige beslissingen. Je hoeft geen diepgaande expertise te hebben op het gebied van overheidsopdrachten, maar je wil je kennis op dit gebied wel graag ontwikkelen.

We zoeken iemand die gemotiveerd wordt door de ontwikkeling van mensen en die flexibiliteit toont in een veranderende context.

Taken

 • Je ontwikkelt een strategische visie op je dienst zodat deze zich kan aanpassen aan huidige en toekomstige uitdagingen.
 • Je plant het werk en wijst binnenkomende overheidsopdrachten toe aan de leden van je team op basis van hun prioriteit.
 • Je plant regelmatig vergaderingen in met afdelingshoofden om de prioriteiten van de beroepen te bespreken.
 • Je zorgt voor een goede teamcoördinatie, een duidelijke rolverdeling, een goede opleiding van iedereen, in het bijzonder rond klantgerichtheid.
 • Je begeleidt en coacht je team en speelt een actieve rol in de ontwikkeling en motivering van je teamleden.
 • Je geeft regelmatig constructieve feedback.
 • Je identificeert opleidingsbehoeften en zet professionele ontwikkelingsprogramma’s op.
 • Je bent proactief en neemt indien nodig deel aan gewestelijke initiatieven en/of initiatieven van Leefmilieu Brussel.
 • Je zorgt ervoor dat de Dienst Overheidsopdrachten opleidingen rond overheidsopdrachten aanbiedt aan de personeelsleden van Leefmilieu Brussel.

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur in het domein van rechten, economie, management of overheidsadministratie

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring op het gebied van team management

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Je hebt kennis over overheidsopdrachten.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Je beheerst de Office-software
 • Kennis van het softwareprogramma 3P is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je kunt een team motiveren en ontwikkelen, door feedback te geven over prestaties en groei.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A) met het overeenkomstige salarisbarema A101

Verloning
Minimum basiswedde : 45.555,21 EUR (jaarlijks brutosalaris, reeds aangepast aan de laatste indexering, vergoedingen niet meegerekend).

Wij bieden

 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met mogelijkheid tot telewerk
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector, eindejaarspremie + vakantiepremie
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Hoe solliciteren ?

De intraregionale mobiliteit is van toepassing op de ambtenaren van de openbare diensten en instellingen zoals opgenomen in art. 3 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
 • Brussel Stedenbouw & Erfgoed;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt;
 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer;
 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
 • Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brussels Planningsbureau;
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • Brupartners;
 • Naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap -Parkeeragentschap”;
 • Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL);
 • Brussel-Preventie & Veiligheid;
 • Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB)

Deze betrekking is exclusief voorbehouden voor statutaire personeelsleden (rang A1). Deze Team Manager - Overheidsopdrachten A1 (m/v/x) voor de dienst Overheidsopdrachten zal worden tewerkgesteld bij Leefmilieu Brussel, een instelling van openbaar nut.

Voor overheveling via intraregionale mobiliteit komen alleen de personeelsleden (rang A1) in aanmerking die in dienstactiviteit zijn en die bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding “gunstig”.

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur in te dienen via email naar : mobiliteitmobilite@leefmilieu.brussels, t.a.v. de heer Benjamin Renaville, Afdelingshoofd HR en Financiën, uiterlijk op 29/11/2023. Gelieve de referentie 2023-IM55 te vermelden.

In de kandidatuur moeten verplicht de naam, voornamen, benoemingsdatum, administratieve toestand en de precieze gegevens van de administratie waaruit de kandidaat afkomstig is worden vermeld. Er dient een gedetailleerd curriculum vitae bijgevoegd te worden alsook een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van het meest recente benoemingsbesluit.

De kandidaten die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 3 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]