Jurist·e HR (m/v/x) (Ref. 2023-A57)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR & Financiën, departement Personeelsadministratie, bij de dienst Reglementering en administratief beheer van de loopbaan. Deze dienst staat onder meer in voor de opmaak van het personeelsplan, de arbeidscontracten, benoemings- en bevorderingsbesluiten maar ook voor de organisatie van het gezondheidstoezicht, de telewerkpolitiek en het beheer van het einde van de arbeidsrelatie. Tenslotte centraliseert deze dienst de juridische aspecten gelinkt aan personeelsbeheer.

Functie

Taken

In nauwe samenwerking met de verantwoordelijke van de dienst “Reglementering en administratief beheer van de loopbaan” verzeker je de volgende taken:

 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke juridische adviezen waarin je je interne klanten raad geeft i.v.m. de interpretatie en praktische toepassing conform de van kracht zijnde reglementering.
 • Je zorgt voor de opmaak en aanpassing van (model)documenten, zoals contracten, besluiten, nota’s, arbeidsreglement,…
 • Je beheert complexe en betwistbare dossiers (ontslagen, tuchtprocedures,...) in samenwerking met de HR diensten, de verantwoordelijken van de klantenafdelingen en onze externe juridische ondersteuning.
 • Je beheert in overleg met de algemene directie de mandaatdossiers bij Leefmilieu Brussel.
 • Je bent, in het kader van de General Data Protection Regulation, het aanspreekpunt “confidentialiteit” van de afdeling.
 • Je verzekert de follow-up van het personeelsplan (benoemingen, interne mobiliteiten, bevorderingen, overgang naar het hoger niveau, …).
 • Je geeft opleidingen aan je interne klanten over jouw bevoegdheidsdomeinen (arbeidscontracten, GDPR,…).
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling en update van het beleid en de optimalisering van de processen van de dienst (via digitalisering en administratieve vereenvoudiging) met oog op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Je verzekert de opmaak en follow-up van de overheidsopdracht voor externe juridische diensten en de overheidsopdracht outplacement.
 • Je voert reportings uit op basis van de gegevens in onze HRIS ‘Mpleo’ om aan de behoeften van de verschillende afdelingen, de parlementaire vragen,...te beantwoorden.
 • Je houdt je kennis proactief up-to-date door het volgen van nieuwe regelgevingen en jurisprudenties. Je legt het verband met de relevantie van deze nieuwigheden in de organisatorische context van Leefmilieu Brussel en je formuleert voorstellen voor de organisatie.
 • Je staat in voor de herziening van het van kracht zijnde arbeidsreglement

Profiel

Diploma*

Master in Rechten. Een specialisatie in sociaal recht en/of publiek recht is een troef.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van sociaal recht.
 • Een ervaring in het beheren van projecten is een troef
 • Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Expertise in sociaal recht.
 • Kennis van General Data Protection Regulation.
 • Expertise in publiek recht is een troef.
 • Je bent vertrouwd met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met je cv en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 10 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]