Boekhoudkundig en fiscaal beheerder·ster (m/v/x) (Ref. 2021-A24)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR & Financiën, departement Boekhouding.

Functie

Je zal voor het departement Boekhouden werken in de onderafdeling Financiën.

Deze is de verzameling van de diensten boekhouding, budget, beheerscontrole, overheidsopdrachten en subsidies.

De onderafdeling Financiën en vooral het departement Boekhouden bevinden zich in het hart van het financieel beheer van Leefmilieu Brussel. Als “Boekhoudkundig en fiscaal beheerder·ster (m/v/x)” zal je je expertise inzetten en zal je verantwoordelijk zijn voor het beheer van de inkomsten, fiscale analyses en boekhoudkundige reportings van Leefmilieu Brussel. Indien nodig bied je ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van de tools die er mee voor zorgen dat het werk van het departement vlot verloopt.

Boekhoudkundige taken:

 • De boekhouder·ster helpen bij het dagelijks beheer en bij de jaarlijkse of periodieke afsluiting.
 • Het maken van verkoopsfacturen.
 • De verkoopsfacturen in verband met de terugbetaling van de kosten opstellen (en zorgen voor overeenstemming met de uitgavenstaten van terugvorderbare uitgaven.)
 • Controleren en afsluiten van klasse 4-rekeningen – Klanten en bewaken van het overzicht van vorderingen van klanten
 • Controleren en afsluiten van klasse 7-rekeningen – Inkomsten en vergelijken van verwachte inkomsten met werkelijk gefactureerde inkomsten.
 • Voorbereiden van afsluitende boekingen (op te stellen facturen, uit te schrijven creditnota's, over te dragen inkomsten en verworven inkomsten).
 • Consolideren van informatie over leveranciersschema's.
 • Helpen bij de voorbereiding op controles door externe accountants en het Rekenhof.
 • Tijdig en rekening houdend met de interne procedure parlementaire vragen in verband met boekhoudkundige kwesties beantwoorden.

Boekhoudkundige reportings:

 • De boekhoudkundige gegevens leveren die nodig zijn voor de uitwerking van de koolstofbalans. Daarbij moet de berekeningsprocedure gerespecteerd worden.
 • Binnen de voorziene termijn de verschillende ‘SEC-schulden’-, ‘Building Blocks’- en ‘PPP’-reportings opstellen en aan de GOB bezorgen.
 • De reporting van opendata voorbereiden voor subsidies en de overheidsopdrachten (Easybrussels) en de Mercurius-statistieken bezorgen (Easybrussels).
 • Toezien op de viermaandelijkse integratie van prestatie-indicatoren (beheerscontrole) en deze analyseren om relevantere indicatoren te kunnen vaststellen.
 • In samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten de lijst opstellen van garanties die in openbare rechten moeten worden opgenomen.

Fiscale taken:

 • Het centrale contactpunt zijn voor alle fiscale vragen en voor nieuwe projecten de fiscale implicaties analyseren.
 • Aangeven en boeken van de driemaandelijkse intracommunautaire btw-aangifte.
 • De rechtspersonenbelasting tijdig aangeven.

Boekhoudinstrumenten:

 • De boekhouder bijstaan bij de overstap van de reportingtool Business Object naar Business Intelligence.
 • Op programmatisch vlak zorgen voor de samenhang tussen de budgetplanningstool (Anaplan) en het boekhoudsysteem (EPM-PIA).
 • Optimaliseren van de verificatie van de sociale en fiscale inhoudingen (op automatische en gegroepeerde wijze).
 • Overdragen van aankooporders aan het einde van het jaar.

Profiel

Diploma*: Master

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van financiën, boekhouding of belastingen.
  Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Grondige kennis van boekhouden, fiscaliteit en IT.
 • Goede kennis van Excel, Word, boekhoudsoftware, kennis van EPM en PIA, Anaplan is een troef.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie.
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met je cv en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:vr 10 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]