Aankoper·ster (m/v/x) (Ref. 2023-A83)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten, dienst Ondersteuning tuinbouwbeheer.

Functie

Missie :

De dienst Ondersteuning tuinbouwbeheer staat in voor onderhoudsexpertise en verleent tuinbouwondersteuning aan de beheerders van de gewestelijke groene ruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die Leefmilieu Brussel beheert.

In deze functie bestaat je hoofdtaak uit de uitvoering van alle soorten van bestekken en de follow-up van bestellingen van planten door te zoeken naar nieuwe leveranciers en variëteiten die beantwoorden aan de behoeften en de realiteit van het terrein, en de uitvoering en follow-up van bestellingen voor het herstel van terreinen en paden en leveringen. Je leert de thema's kennen die bij je verantwoordelijkheden horen, de context en de betrokken actoren.

De opdrachten worden uitgevoerd via overheidsopdrachten, die je moet uitvoeren vanaf het opstellen van het bestek tot en met de uitvoering, rekening houdend met alle soorten en procedures (indien nodig wordt hiervoor een opleiding voorzien). Je controleert de noodzaak en juistheid van de behoeften en zorgt ervoor dat verschillende partners worden ingeschakeld om kwaliteitswerk te leveren dat duurzaam is en de waarden van Leefmilieu Brussel naleeft. Je onderzoekt nieuwe milieuvriendelijke technieken en materialen en reikt ecologische oplossingen aan om gastvrije sites aan te bieden aan alle gebruikers.

Je werkt nauw samen met de andere diensten en neemt actief deel aan de samenhang en de ontwikkeling van het team.

Taken

 • Je verzamelt interne en externe informatie om ervoor te zorgen dat je over alle gegevens beschikt die je nodig hebt om je taken uit te voeren.
 • Je stelt alle soorten van bijzondere bestekken op en werkt samen met de dienst Overheidsopdrachten om het project tot een goed einde te brengen tot het afsluiten van het contract met naleving van de procedures en wettelijke bepalingen.
 • Je zorgt voor de follow-up van de dossiers via de verschillende interne procedures. Bij ontstentenis stel je procedures voor om de interne werking te formaliseren.
 • Je helpt interne klanten met hun verzoeken en geeft hen advies bij het uitvoeren van hun project.
 • Je volgt als coördinator dienstverleners op tijdens de uitvoering van de werken/diensten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de follow-up en de uitvoering van de taken die zijn beschreven in je bijzondere bestekken.
 • Je stelt projecten voor met betrekking tot het onderhoud van groene ruimten en bepaalt de materiële en budgettaire vereisten die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering ervan en, indien nodig, de indicatoren voor de follow-up van het project.
 • Je gaat op zoek naar nieuwe dienstverleners/boomkwekerijen, materialen/variëteiten ...
 • Je bent verantwoordelijk voor het vastleggen, vereffenen en betalen van de budgetten die aan je opdrachten zijn toegewezen.
 • Je moet je regelmatig verplaatsen in het Gewest en moet de planning van de leveringen/dienstverleners respecteren.

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur met een specialisering in tuinbouw, ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur, industrieel ingenieur of een wetenschappelijke of juridische richting.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van aankoop of overheidsopdrachten

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Goede kennis van tuinbouw.
 • Kennis van bouwmaterialen.
 • Kennis van overheidsopdrachten.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kennis van IT-tools: Microsoft Office
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je brengt je boodschap met overtuiging, en legt hierbij respect en empathie aan de dag ten aanzien van je gesprekspartner.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onse site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 20 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]