Data Manager Grondstoffen/Afval – Halftijds (m/v/x) (Ref. 2023-A43)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Gewest in transitie, Laboratorium luchtkwaliteit en Monitoring, departement Grondstoffen – Afval. Dit departement is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Resources and Waste Management Plan (RWMP). Dit plan, dat is gebaseerd op 7 strategische doelstellingen, is gericht op het stimuleren van preventie, hergebruik, reparatie, op andere diensten ter vervanging van de aankoop van goederen (met name de functionaliteitseconomie), selectieve inzameling en recycling van afval.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor kwesties op het gebied van afvalbelasting en voor de verwerking van gegevens over afvalproductie en -beheer voor statistische, regelgevende en planningsdoeleinden.

 • In samenwerking met de andere data manager van de afdeling Grondstoffen-Afval coördineer je de databank met betrekking tot het beheer en de productie van gemeentelijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG);
 • Je coördineert en optimaliseert het huidige systeem van milieubelastingen op afval;
 • Je plant de nodige studies en analyses over financiële stimuli in het kader van het algemene beleid inzake hulpbronnen- en afvalbeheer;
 • Je vertegenwoordigt het Brussels Gewest in interregionale instanties die rapporteren over afval en afvalfiscaliteit;
 • Je werkt mee aan de projecten van het departement, in het bijzonder aan de RWMP-indicatoren;
 • Je werkt samen met de Data Manager van de afdeling Grondstoffen-Afval om het overzicht voor het grote publiek over afvalproductie en -beheer in het BHG te leveren, bij te werken en te gebruiken.

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur met een specialisatie in economie, wetenschappen, milieubeheer, handelswetenschappen

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van gegevensanalyse of projectbeheer.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

Kennis

 • Kennis van databasebeheertools en basiskennis van programmeren.
 • Kennis van statistiek
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van IT-tools : Excel, Office
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragscompetenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een halftijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 20 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]