Toegankelijkheidsverklaring van een website die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd

 

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten .

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft jobs website Leefmilieu Brussel.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties.

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking.
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden.
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA:

Gedeeltelijk conform 

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website:

  • Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en gedeeltelijke herzieningen van Anysurfer en de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van elke website.

Alle video’s die op deze website worden gepubliceerd na 01/07/2020  zijn toegankelijk gemaakt.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

13/07/2020

Feedback en contactgegevens

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.