Manager – Beheer en Onderhoud groene ruimten (m/v/x) (Ref. 2023-A62)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal werken binnen de afdeling Groene ruimten, onderafdeling Beheer van groene ruimten. De afdeling Groene ruimten van Leefmilieu Brussel heeft als opdracht de 500 ha van openbare parken en tuinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren.

Als diensthoofd ben je verantwoordelijk voor het operationele beheer van een geheel van groene ruimten van je dienst, hetzij door middel van de teams van tuiniers en controleur·euse·s der werken, hetzij door middel van een bestek voor onderhoud en inrichting dat via een overheidsopdracht wordt gegund.

Functie

Management luik:

Je geeft leiding aan een team van sectorhoofden tuinier·ster·s en controleur·euse·s der werken die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van groene ruimten. Daarnaast geef je indirect leiding aan de andere medewerker·ster·s van je dienst, voornamelijk ploegbazen en tuinier·ster·s.

 • Je omschrijf de doelstellingen en prioriteiten, organiseer je de werkstromen en verricht je de follow-up van het geleverde werk op basis van de opdrachten die worden toevertrouwd aan je dienst (vervat in het operationeel plan).
 • Je zorgt voor de doorstroming van de nodige informatie aan je teams en bevordert een assertieve en positieve communicatie dankzij bilaterale gesprekken en vergaderingen.
 • Je ziet toe op de kwalitatieve en optimale uitvoering van de activiteiten van je dienst en op het behalen van de doelstellingen. Je ontwikkelt de dienst en streeft voortdurende verbetering na.
 • Je neemt de nodige beslissingen m.b.t. de materies die in je dienst worden behandeld, indien nodig met de N+1 en rekening houdend met de samenwerking buiten je eenheid (transversaliteit en flexibiliteit). Je doet voorstellen aan de N+1 op zijn/haar verzoek of uit eigen beweging.
 • Je voert de functie- en evaluatiegesprekken uit voor de medewerker·ster·s waarvoor je de evaluator·trice bent.
 • Je meldt problemen die ter plaatse zijn vastgesteld en die die een meer transversale en globale aanpak vereisen. Je levert input en draagt bij tot het vinden van werkbare oplossingen.

Technisch luik :

Je stelt en verzekert de uitvoering van de specifieke beheersplannen van de parken waarvoor je verantwoordelijk bent en je verzekert hierbij een kwalitatieve follow-up rekening houdend met de context.

 • Je plant en organiseert de uitvoering van de strategische assen.
 • Je verzekert de technische en administratieve follow-up van een opdracht voor het onderhoud van de groene ruimten in overeenstemming met de uitvoeringsregels van een overheidsopdracht.
 • Je stelt de onderhoudsplannen op, waarin je de precieze opdrachten en de frequentie van het routineonderhoud specifieert dat moet uitgevoerd worden door de sectorhoofden en de ploegen tuinier·ster·s.
 • Je identificeert de noodzakelijke middelen et je verzekert de kwalitatieve opvolging op het niveau van groene ruimten of openbare ruimten (landschappelijke en functionele aspecten, voorzieningen, sociologische geschiktheid, respect voor biodiversiteit, enz.)
 • Je antwoord en begeleidt de vragen en externe of interne interventies gelinkt met het beheer.
 • Je draagt bij aan het imago van de administratie door te werken aan een gedifferentieerd beheer van de groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je draagt bij aan de transversale doelstellingen van je departement door wanneer nodig ondersteuning te bieden aan je collega’s diensthoofden of aan de sectorhoofden.
 • Je maakt deel uit van projectteams indien gevraagd (landschapsinrichting, gebouw, ontwerp…)
 • Je ontwikkelt buitengewone onderhoudsprojecten (complexe of eenmalige opdrachten).
 • Je neemt deel aan projecten die ontwikkeld worden in partnerschap met andere actoren binnen en buiten Leefmilieu Brussel.

Profiel

Diploma*

Master bij voorkeur in landschapsarchitectuur of milieuwetenschappen en milieubeheer of gelijkaardig.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van het beheer van tuinbouwonderhoud en/of inrichtingen.
 • Een ervaring met teammanagement, projectbeheer en/of overheidsopdrachten is een troef.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Kennis in plantenkunde en tuinbouwonderhoud
 • Een kennis in overheidsopdrachten is een troef
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Goede kennis van de missies en waarden van Leefmilieu Brussel
 • Kennis van IT-tools : Office 365. Kennis van SIG, DPG (DAO) is een troef.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Het bezit van een rijbewijs B is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je kunt een team stimuleren en motiveren door je leiderschapsstijl aan te passen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:ma 6 mei 2024
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]