Beheerder·ster van milieugegevens (m/v/x) (Ref. 2023-A49)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Evaluatie Lucht Klimaat Energie.

Functie

Je gaat aan de slag in het departement Evaluatie Lucht Klimaat Energie (ELKE) van Leefmilieu Brussel (LB).

Het departement ELKE is verantwoordelijk voor de productie, verspreiding en analyse van referentiegegevens over energie, luchtkwaliteit en klimaat (emissies) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze informatie wordt in het bijzonder gebruikt om het Geïntegreerde Lucht-Klimaat-Energiebeleid van het Gewest te evalueren en om de Europese en internationale rapporteringsverplichtingen na te leven (energiebalans, inventarissen en prognoses van atmosferische emissies). De opdrachten van het departement vereisen de inzameling en het beheer van een belangrijke hoeveelheid gegevens en de ontwikkeling en het onderhoud van specifieke tools voor de verwerking, analyse en verspreiding van deze gegevens.

Taken

De uit te voeren taken vallen uiteen in 2 grote pijlers:

Energieverbruik in de tertiaire sector:

 • Je bent de referentiepersoon van het departement voor het thema ‘energieverbruik in de tertiaire sector’ en werkt nauw samen met de projectleider ‘energiebalans’ en de deskundigen van het departement.
 • Je ontwikkelt en implementeert een subsectorale aanpak op maat van de tertiaire sector.
 • Je identificeert bronnen, verzamelt en produceert indien nodig de nodige gegevens
 • Je stelt overheidsopdrachten met betrekking tot dit thema op en volgt deze op.
 • Je werkt mee aan de energiebalans, prognoses en andere rapporten op basis van deze gegevens
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van nuttige contacten op dit gebied.
 • Je zorgt ervoor dat de resultaten via de gepaste kanalen en in de gepaste formaten worden verspreid.

Indirecte uitstoot van broeikasgassen:

 • Je bent de referentiepersoon van het departement voor het thema ‘indirecte uitstoot van broeikasgassen’ en werkt nauw samen met de projectleider ‘emissies’.
 • Je verzekert een methodologische follow-up van dit thema.
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de verbetering van de tools die worden gebruikt om deze emissies te berekenen.
 • Je coördineert en leidt het netwerk van deskundigen dat binnen LB is opgericht.
 • Je stelt overheidsopdrachten met betrekking tot dit thema op en ziet toe op de uitvoering ervan.
 • Je zorgt ervoor dat de resultaten via de gepaste kanalen en in de gepaste formaten worden verspreid.

Profiel

Diploma*

Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van productie en/of analyse van milieugegevens en/of modellering en/of statistische analyse.
 • Ervaring met projectbeheer en het leiden van een netwerk is een troef.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Kennis

 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.
 • Kennis van IT-tools: Microsoft Office, waaronder Excel. Kennis van Knime is een troef.
 • Kennis van de tools voor het beheer van gegevens(banken).
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Kennis van sociaaleconomische indicatoren (tertiaire sector) en/of methodologie van de koolstofbalans zijn een troef.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer via onze site (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Online op:di 21 november 2023
Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]